Hopp til innhold

Helseøkonomi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi
Generelle kategorier

Mikroøkonomi  · Makroøkonomi
Økonomisk idehistorie
Heterodoks økonomi

Metoder

Matematikk  · Statistikk
Økonometri
Spillteori  · Eksperimenter

Emner

Monetær økonomi
Internasjonal økonomi
Finansiell økonomi
Offentlig økonomi
Helse  · Utdanning  · Velferd
Arbeidsmarked  · Demografi
Jus og økonomi
Næringsøkonomi
Økonomisk historie
Utviklingsøkonomi  · Vekst
Økonomiske systemer
Ressursøkonomi
Miljøøkonomi
Urban  · Rural

Lister

Tidsskrifter
Nobelprisvinnere

Helseøkonomi er et fagområde innen samfunnsøkonomi. Her søkes svar på hvordan man innen helseområdet best kan utnytte samfunnets begrensede ressurser. Økonomiske analyser av insentiver i helsetjenesten og økonomisk evaluering av intervensjoner i helsetjenesten er sentrale deler av helseøkonomifaget.

Kenneth Arrow betraktes ofte som en grunnlegger av helseøkonomi som egen disiplin. Arrows artikkel fra 1963, «Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care», er en sentral referanse innen helseøkonomisk forskning.

Personer som benytter tittelen Helseøkonom kan ha ulik utdanningsbakgrunn, for eksempel fra Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole eller Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.

I 1998 ble det ble etablert to forskjellige helseøkonomimiljøer i Norge: Helseøkonomi i Bergen (HEB) og Hero Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo, begge finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med etableringen av de to miljøene var å forbedre kompetansen på helseøkonomiske problemstillinger i Norge. Fra året 2012 mottar de to helseøkonomimiljøene ingen rammefinansiering fra Norges forskningsråd.

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]