Ikke-trinitarisk pinsebevegelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Protestantisme


Reformasjonen (1500-tallet)

Reformasjonskirker (Europa)

Protestantiske bevegelser

Lutherdom (Tyskland)

Kalvinisme (Sveits)

Den reformerte kirke

Anabaptisme

Hugenotter (Frankrike)

Mennonitter (Nederland)

Den engelske kirke

Den anglikanske kirke

Puritanisme

Presbyterianisme (Skottland)

Etterreformatoriske kirkeretninger

Adventisme (USA)

Baptisme (USA)

Evangelikalisme (USA)

Metodisme (England)

Norske, protestantiske kirker

Den norske kirke

Pinsebevegelsen i Norge

Det Norske Baptistsamfunn

Misjonskirken Norge

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Brunstad Christian Church

Den ikke-trinitariske pinsebevegelsen betegner selvstendige kristne trossamfunn og menigheter som deler hovedsakelig de fleste av synspunktene til den trinitariske pinsebevegelsen. I likhet med denne tror ikke-trinitariske pinsevenner på dåp i Den hellige ånd, troendes dåp med full neddykkelse (det baptistiske dåpssyn) og tilhører den karismatiske bevegelsen. Den skiller seg imidlertid ut radikalt fra all annen protestantisk kristendom med sitt syn på treenigheten og dåp i Jesu navn. På verdensbasis finner vi United Pentecostal Church International som er et av de største samfunnene innen denne bevegelsen. I Norge finner vi også Nardus som er et ikke-trinitarisk pinsesamfunn.


Historie[rediger | rediger kilde]

Den ikke-trinitariske pinsebevegelsen følger omtrent samme historie som pinsebevegelsen for øvrig, og har sine røtter tilbake til vekkelsen i Azusa Street som regnes som pinsebevegelsen spede begynnelse.

Lære og særtrekk[rediger | rediger kilde]

Ifølge ikke-trinitarerne er Faderen, Sønnen og Den hellige ånd bare tre ulike titler til Jesus. De avviser derfor at treenigheten er tre forskjellige personer forent i en guddom, mens Jesus er den hele og fulle guddom i én person. Dette synet er radikalt annerledes fra alle andre kirkesamfunn og må ikke forveksles med det unitariske synet på Gud.

Dette synet gjenspeiles i dåpsformularet; der nesten alle andre kristne samfunn døper i Faderen, Sønnen og Den hellige ånds navn, døper ikke-trinitarerne i Jesu navn. En dåp i treenighetsformularet anses som ugyldig. I motsetning til den trinitariske pinsebevegelsen tror ikke-trinitarerne også at det er frelse i dåpen, og dette begrunnes med Jesu samtale med Nikodemus i Johannes Evangelium der Jesus sier "Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike" (Johannes 3,5).

I likhet med andre karismatiske trossamfunn foregår gudstjenestene med høylytt bønn, tungetale og forsamlingene er i liten grad preget av kirkelige ritualer og utsmykninger.