Helge Halvdansson

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Helge Halvdansson (også omtalt som Halga, Helgi, Helghe eller Helgo) var en legendarisk dansk konge som levde antagelig tidlig på 500-tallet.[1] Det er forskningsenighet om at han opptrer i både angelsaksisk tradisjon i diktet Beowulf og i den nordiske (norrøne sagaer og danske krøniker).[2] I begge tradisjoner tilhørte han kongeslekten Skjoldungene («Scylding» i Beowulf), sønn av Halvdan Frodesson (Healfdene) og bror av Roar Halvdansson (Hroðgar). I Beowulf er hans forhold til Rolf Krake (Hroðulf) ikke forklart, men om han ikke var faren, noe som er vesentlig i den norrøne og danske tradisjonen, var han uansett i slekt, kanskje en onkel. Begge tradisjoner nevner familiefeiden med Frode og Ingeld.

Selv om det ikke er så mye å utlede om Halga/Helge i de angelsaksiske kildene er det langt mer i de nordiske som alle har en versjon om fortellingen om hans incestiøse forhold til sin egen datter Yrsa. Dette forbudte og tragiske forholdet resulterte i hans sønn Rolf Krake, den siste av Skjoldungene.

Beowulf[rediger | rediger kilde]

I den angelsaksiske diktet Beowulf er Helge Halvdansson som Halga knapt nevnt. Han opptrer tidlig i diktet hvor han er nevnt som den tapre Halga, en av fire barn av Healfdene (Halvdan), de andre var Heorogar, Hroðgar (Roar) og en datter som ikke er navngitt, men er kalt Signe i de norrøne kildene og som ble gift med en konge i Sverige.

59 Ðæm feower bearn forðgerimed
60 in worold wocun weoroda ræswa
61 heorogar. 7 hroðgar 7 halga til
62 hyrde ic þ elan cwen
63 heaðo-Scilfingas healsgebedda

I oversettelse:

59 Der, en etter en, ble vekket,
60 til stammens høvding, fire barn:
61 Heorogar, så Hrothgar, så Halga den tapre;
62 og jeg hørte at — elas dronning,
63 Heathoscylfings kjære hjelper.

Hroðulf (Rolf Krake) er kun nevnt som Hroðgars nevø, men han er spesifisert som Halgas sønn i de norrøne kildene.

Chronicon Lethrense og Annales Lundenses[rediger | rediger kilde]

Lejrekrøniken eller Chronicon Lethrense (og den inkluderte Annales Lundenses, også kalt Annalene i Lund) forteller at Haldan (Halvdan) hadde to sønner, Helghe og Ro (Helge og Roar). Da Haldan døde av gammel alder delte Helghe og Ro kongedømmet slik at Ro styrte landejorda og Helghe sjøen. En dag da Helghe kom til Halland/Lolland[3], og sov der med Thore (Ålov), datteren av en av Ros bønder. Dette resulterte i en datter kalt Yrse (Yrsa). Langt senere møtte han Yrse, og uten å vite at det var hans datter gjorde han henne gravid med Rolf Krake. Helghe herjet deretter i Vendland og drepte vendernes konge. Han vant også hele Danmark med å drepe en Hodbrod. Til sist fant han ut at Yrse, som han hadde tatt til sengs, var hans egen datter. Han dro da østover og drepte seg selv.

Da både Helghe og Ro var døde tvang den svenske kongen Hakon/Athisl[4] (Eadgils i Beowulf, Adils i norrøne kilder) danskene å godta en hund som deres konge. Hunden ble dog etterfulgt av Rolf Krake.

Gesta Danorum[rediger | rediger kilde]

Om Lejrekrøniken rapporterte at svenskene ydmyket danskene etter at Helghe var død nevner Saxo Grammaticus ingenting av det, men isteden lar han Helgo ydmyke svenskene i Gesta Danorum, bok 2. Han har også plassert eller blandet sammen Helgo med Helge Hundingsbane, som i andre kilder er enten av vulsungsætten i henhold til Volsungesaga eller av vulvingætten i Gøtaland, og antagelig av langt senere datering. Det er mulig at informasjon om at begge hadde drept en Hodbrodd og hadde navnene Helge som forvirret Saxo.

Saxo er enig med Beowulf og Lejrekrøniken ved å beskrive Helgo og Ro som sønner av Haldanus (Halvdan). Som Lejrekrøniken forteller han at Ro og Helgo delte kongedømmet etter Haldanus’ død av alderdom; Ro tok landet og Helgo sjøen. Saxo legger forøvrig til at Helgo var en ganske liten mann.

Helgo angrep og drepte kong Skalk av Sklavia (= kongen av Vendland), underkastet Sklavia til å bli en dansk provins. Da han fortsatte å herje til sjøs kom han til øya Thurø hvor han kom over en ung kvinne ved navn Thora (Ålov) som han gikk til sengs med og resultatet ble Urse (Yrsa).

Han fikk da navnet Hundingsbane ved å drepe Hunding, konge av sakserne og erobret Jylland fra sakserne, og overdro det til hans høvdinger Heske, Eyr og Ler. Han ydmyket den saksiske adelen ved å vedta at å drepe en av dem ikke ville koste mer i straff enn en å drepe en vanlig fri mann.

Da Helgo etter mange år kom tilbake til Thurø hevnet Thora sin tapte jomfrudom ved å sende Urse til Helgo, som uten å vite det, gikk til sengs med sin egen datter. Dette resulterte i Roluo Kraki (Rolf Krake).

Mens Lejrekrøniken og Annalene i Lund ikke forklarer hvorfor Helga trengte å drepe Hodbrodd for å vinne hele Danmark presenterer Gesta Danorum denne som en konge av Sverige som invaderte Danmark og drepte Ro. Etter å ha drept Hodbrodd, hevnet drapet på sin bror, ydmyket han svenskene ved å påby at en hvert forbrytelse mot en svenske ikke skulle straffes etter loven. Deretter, grunnet at han hatet sitt eget land, dro han øst og døde, etter sigende ved å kaste seg på sitt eget sverd. Han ble etterfulgt av sin sønn Roluo.

Rolf Krakes saga[rediger | rediger kilde]

I Rolf Krakes saga hadde Halvdan tre barn, sønnene Helge (Helgi) og Roar (Hróarr) og datteren Signe (Signý). Søsteren var den eldste og ble gift med Sævil jarl som hun fikk sønnen Rok (Hrókr) med. Halvdan ble myrdet av sin bror Frode (Fróði) og de to brødrene Helge og Rolf måtte søke tilflukt hos en mann kalt Vivil, som bodde på¨en øy, inntil de var i stand til å hevne faren og drepe Frode.

Roar flyttet til Northumbria og giftet seg med Ågn (Ögn), datteren til kong Nordlig (Norðri[5]).

Helge ble den nye kongen i Danmark. Han var ugift, og for å skaffe seg en ektefelle dro Helge til sakserne for å beile til saksernes dronning Ålov (Oluf) – en bold skjoldmø. Hun var imidlertid lite interessert, og ydmyket Helge ved å rake av ham håret og dekke ham med tjære mens han sov, og sendte ham deretter tilbake til skipet. En tid etter kom Helge tilbake, og ved list og knep fikk han tatt Ålov til fange og gjorde henne da gravid. Etter å ha kommet tilbake til sitt rike fødte dronning Ålov et barn; en pike som hun kalte Yrsa etter sin hund. Yrsa ble satt ut for å leve som en gjeter inntil hun var tolv år gammel. Da møtte hun sin far, og han ble forelsket i henne uten å vite at det var hans egen datter. Ålov sa intet om datterens farskap som hevn over hva Helge hadde gjort med henne. Helge og Yrsa fikk sønnen Rolf Krake (Hrólfr Kraki).

For sin del av kongedømmet hadde Roar fått en kostbar ring, et arvestykke, men det var ytterligere én slektning som ønsket en del av riket: søstersønnen Rok. Ettersom Rok hverken hadde fått andel i kongedømmet eller ringen dro han til Northumbria, drepte Roar og kastet ringen i vannet (men den ble senere gjenfunnet av Roars sønn Agnar). Helge hevnet broren ved å kappe armene og beina av Rok.

Da Ålov fikk høre at Helge og Yrsa levde lykkelig sammen, reiste hun til Danmark og fortalte datteren sannheten. Yrsa ble sjokkert og selv om Helge ville fortsette samværet, insisterte Yrsa på å forlate ham for å leve alene. Senere tok den svenske kongen Adils (Aðils) Yrsa til sin dronning, noe som ikke gjorde Helge mildere stemt.

Senere fikk Helge besøk i jula av et motbydelig vesen mens han var i sin jakthytte. Ingen i kongedømmet hadde lov til gå inn i hytten unntatt Helge selv. Senere ba vesenet ham om å få sove i sengen med ham. Motstrebende sa han ja til dette, og vesenet klatret selv opp i sengen og ble straks forvandlet til en alvekvinne; hun var kledd i silke og den vakreste kvinne han noensinne hadde sett. Han lå med henne og gjorde henne da gravid med en datter som fikk navnet Skuld. Mange år senere fikk han besøk av den samme kvinnen, som da bar med seg Skuld. Datteren ble senere gift med Hjarvard (Hjörvarðr), mannen som drepte Rolf Krake.

I savnet etter Yrsa dro Helge til slutt til Uppsala for å vinne henne tilbake, men ble drept av Adils i et slag. Han ble etterfulgt som konge av sin sønn Rolf Krake.

Skjoldungesaga og Bjarkarímur[rediger | rediger kilde]

Skjoldungesaga[6][7] og en rímur fra 1400-tallet, Bjarkarímur[8] forteller at Halvdan og hans dronning Sigrith (Sigrid) hadde tre barn: sønnene Roas (Roar) og Helgo (Helge) og datteren Signy (Signe).

Ingjaldus (Ingeld, men her framstilt som Halvdans halvbror) angrep Halvdan, drepte ham og tok Sigrith som ektefelle. Ingjaldus og Sigrith fikk sønnene Rærecus and Frodo (Frode) mens Signy vokste opp his sin mor inntil hun ble giftet bort til Sævil, jarl av Sjelland. Roas og Helgo overlevde ved å skjule seg på en øy i nærheten av Skåne, og da de var gamle nok hevnet de sin far ved å drepe Ingjaldus.

De to brødrene ble begge konger av Danmark, og Roas giftet seg med datteren til kongen av England. Helgo voldtok saksernes dronning, Olava (Ålov), og hun bar fram datteren Yrsa. Piken giftet seg senere med kong Adillus (Adils), kongen av Sverige. Noen år senere angrep Helgo Sverige og tok Yrsa til fange og voldtok henne. Yrsa bar fram sønnen Rolfo (Rolf Krake). Noen få år senere kom Yrsas mor Olava på besøk og fortalte at Helgo var hennes egen far. Yrsa dro tilbake til Adillus og lot Rolfo værende igjen. Helgo døde da Rolfo var åtte år gammel og sønnen etterfulgte ham. I lenge etter ble Roas drept av sine halvbrødre Rærecus og Frodo. Rolfo ble da enekonge av Danmark.

Ynglingesaga[rediger | rediger kilde]

I Snorre Sturlasons Ynglingesaga, den første sagaen i Heimskringla, nevner han tradisjonen med Helge, Adils og Yrsa, og han forteller at han baserer sin fortelling på Skjoldungesaga. Snorre hadde tilgang på det nå tapte manuskriptet og forteller at denne sagaen var langt mer omfattende.

Snorre skrev at kong Halvdans sønn Helge styrte i Lejre og invaderte Sverige med en slik stor hær at kong Adils ikke kunne gjøre annet enn å flykte fra Uppsala. Helge tok stort bytte og Yrsa som Adils selv hadde røvet i saksernes land. Helge tok Yrsa til sengs og til Danmark og hun fødte ham sønnen Rolf Krake. Da gutten var tre år gammel kom Yrsas mor på besøk, dronning Ålov den mektige fra saksernes land. Hun fortalte at hennes ektemann Helge var hennes egen far. Yrsa dro da tilbake til Sverige og kong Adils. Rolf Krake var kun åtte år da Helge døde på hærtokt og Rolf ble utropt til ny konge av Danmark.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ En datering til 500-tallet har aldri vært et omdiskutert forskningsemne. Det er en slutning fra indre kronologi i kildene i seg selv og dateringen av Hygelacs (Chlochilaicus) hærtokt i Friesland en gang rundt år 516. Dateringen er også støttet av arkeologiske utgravninger av gravhaugene til Adils (Eadgils i Beowulf) og Ottar (Ohthere i Beowulf) i Sverige. For en diskusjon, se Birger Nermans Det svenska rikets uppkomst (1925). For en presentasjon av de arkeologiske funnene, se Elisabeth Klingmarks «Gamla Uppsala», Svenska kulturminnen 59, Riksantikvarieämbetet, eller denne presentasjonen av Ottarshögen Arkivert 24. august 2007 hos Wayback Machine.
  2. ^ Shippey, T. A.: Wicked Queens and Cousin Strategies in Beowulf and Elsewhere Arkivert 5. januar 2007 hos Wayback Machine., Notes and Bibliography. I The Heroic Age Issue 5 Summer 2001.
  3. ^ Halland i hehold til Chronicon Lethrense, Lolland i henhold til den inkluderte Annales Lundenses
  4. ^ Hakon i hehold til Chronicon Lethrense, Athisl i henhold til den inkluderte Annales Lundenses
  5. ^ I norrøn mytologi er Nordlig, Norðri, en av fire dverger som bygget verden ved dens opphav. De andre tre var Suðri, Austri og Vestri, det vil si Sørlig, Østlig og Vestlig.
  6. ^ The Relation of the Hrolfs Saga Kraka and the Bjarkarimur to Beowulf ved Olson, 1916, hos Project Gutenberg
  7. ^ Nerman (1925:150)
  8. ^ The Relation of the Hrolfs Saga Kraka and the Bjarkarimur to Beowulf av Olson, 1916, hos Project Gutenberg

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]