Hektor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hektor blir båret tilbake til Troja
Se også Hvalfangerselskabet Hektor

Hektor var i gresk mytologi en helt som var den tapreste av alle trojanere under grekernes beleiring av bystaten Troja. Han var sønn av kong Priamos og hans hustru Hekabe. Hektor var gift med Andromakhe, og hadde en sønn med henne som het Astyanax.

Hektor i den trojanske krig[rediger | rediger kilde]

Hektor var general i Troja, og hadde en viktig rolle i Trojas strategiske utgangspunkter. Hektors bror Paris hadde brakt Helena av Sparta tilbake til Troja, og Hektor ville ikke delta i en konflikt hans bror hadde skapt. Dette endret seg derimot da Paris utfordret Menelaos, Agamemnons bror, til tvekamp utenfor Trojas murer. Etter at Menelaos hadde blitt såret av en pil sendt av en trojansk bueskytter på kommando fra Afrodite, startet slaget mellom de allierte grekerne og trojanerne. Hektor ble da tvunget ut i strid, og møtte Ajax – en av grekernes store krigere – i en kamp som varte i et helt døgn. Senere i slaget fortsatte Hektor å utmerke seg og spre frykt blant grekerne.

Homer skildrer i Iliaden hvordan grekeren Patroklus hadde iført seg rustningen som tilhørte hans elsker Akilles, og gått med i slaget. Akilles nektet på dette tidspunktet i slaget å slåss selv, men han gikk med på å la Patroklus kjempe i hans sted i hans rustning (i amerikanske historebøker står det imidlertid at Patroklus tok Akilles' rustning uten lov). Hektor drepte Patroklus i den tro at det var Akilles han tok livet av, og Akilles ble rasende da han fikk vite dette. Akilles svor hevn over Patroklus. Han drepte Hektor, og slepte deretter Hektors lik etter vognen sin rundt Trojas murer. Kong Priamos bønnfalt grekerne om å få sin sønns lik utlevert, og fikk til slutt gravlegge sønnen slik det sømmet seg en trojansk kongssønn.

Hektors navn[rediger | rediger kilde]

Navnet Hektor betød "mester over hestene" i Troja. Hektor skal ha hatt et godt forhold til hester, og var viden kjent for å temme dyr i Troja.

Hektor i litteratur og film[rediger | rediger kilde]

Hektor er en sentral skikkelse i Homers Iliaden.

I Ludovico Ariostos Orlando Furioso heter det at Karl den stores ridder Roland var eier av sverdet Durendal, som opprinnelig skulle ha tilhørt Hektor av Troja.

Hektor er også sentral i filmen Troja fra 2004, der han blir spilt av Eric Bana.