Linear B

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Linear B er en skrift som ble brukt til å skrive det språket som i dag kalles mykensk, en tidlig form av gresk.

Det er dels en stavelsesskrift og dels en logografisk skrift; alle, eller i det minste de fleste, stavelsene i språket er representert ved et tegn, men man hadde også egne tegn for en del ofte brukte ord. Omkring 200 tegn er kjent.

Skriften er for det meste bevart på leirtavler fra 14. og 13. århundre f.Kr. De tavlene som første ble kjent ble funnet av Arthur Evans i KnossosKreta omkring 1900.

Evans klarte selv ikke å tyde skriften, men mente at det ikke dreide seg om gresk. Denne oppfatningen ble rådende inntil Michael Ventris 19511953 la fram overbevisende argumenter for at det var en tidlig form for gresk som var skrevet ned. En eldre skriftform, Linear A, er ikke tydet, og man er usikre på om det dreier seg om samme språk.

Slik dechiffreringseksperter gjør, begynte Ventris med egennavn, og klarte å identifisere stedsnavnet Knossos, som ikke var gresk, men betydde «fra Knos», altså en koloni, grunnlagt fra byen Knos beliggende i Lilleasia. Deretter sammenlignet han de ordene som dannet seg, først med etruskisk, deretter gresk. Han oppdaget at hvis man leste de dechiffrerte ordene som gresk, ga de mening. En av de første setningene han oversatte, så slik ut:

PU-RO i-je-re-ja do-e-ra e-ne-ka ku-ru-so-jo i-je-ro-jo, etterfulgt av bildesymbolet for «kvinne» pluss tallordet 14. Lest som klassisk gresk ble dette: PY-LO(S) iereias doulae eneka chrusoio ieroio (kvinner 14) = «I Pylos: Hieroduler (= tempelslavinner) til prestinnene (i bytte for) hellig gull: 14 kvinner.»[1]

I Unicode er Linear B represent i området 10000–1007F for stavelsestegn og 10080-100FF for logogrammer.

Skriftsystemet[rediger | rediger kilde]

Linear B har grovt regnet 200 tegn, delt inn i stavelsestegn med fonetiske verdier og stenografisk ordbilde.

Stavelsestegn[rediger | rediger kilde]

-a -e -i -o -u
𐀀 a 𐀁 e 𐀂 i 𐀃 o 𐀄 u
d- 𐀅 da 𐀆 de 𐀇 di 𐀈 do 𐀉 du
j- 𐀊 ja 𐀋 je 𐀍 jo 𐀎 ju
k- 𐀏 ka 𐀐 ke 𐀑 ki 𐀒 ko 𐀓 ku
m- 𐀔 ma 𐀕 me 𐀖 mi 𐀗 mo 𐀘 mu
n- 𐀙 na 𐀚 ne 𐀛 ni 𐀜 no 𐀝 nu
p- 𐀞 pa 𐀟 pe 𐀠 pi 𐀡 po 𐀢 pu
q- 𐀣 qa 𐀤 qe 𐀥 qi 𐀦 qo
r- 𐀨 ra 𐀩 re 𐀪 ri 𐀫 ro 𐀬 ru
s- 𐀭 sa 𐀮 se 𐀯 si 𐀰 so 𐀱 su
t- 𐀲 ta 𐀳 te 𐀴 ti 𐀵 to 𐀶 tu
w- 𐀷 wa 𐀸 we 𐀹 wi 𐀺 wo
z- 𐀼 za 𐀽 ze 𐀿 zo

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ J.Chadwick: «The decipherment of Linear B». Penguin books, 1961.