Hedemarkens fogderi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hedemarkens fogderi (Hedemarkens Fogderie), var en administrativ enhet (fogderi) i Akershus len, opprettet i 1634 ved deling av Hedemarken og Østerdalen fogderi. Inngikk fra 1662 i Akershus stiftamt, fra 1757 i Oplandenes amt og fra 1781 i Hedemarkens amt.

Fogdeembetene ble avskaffet ved lov om delvis omordning av det sivile embetsverk av 21.07.1894. Deretter ble det ikke ansatt nye fogder, bare konstituert. Ved kgl. res. 23.03.1901 ble det bestemt at denne omleggingen skulle skje fra 20.07.1901 for fogderiene i Hedemarkens amt.

Geistlig inndeling 1701[rediger | rediger kilde]

Herredsinndeling på slutten av 1800-tallet[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata