Hopp til innhold

Østerdalens fogderi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Østerdalens fogderi (Østerdalens Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Akershus len, opprettet 1634 ved deling av Hedemarchens og Østerdalens Fogderi. Inngikk fra 1662 i Akershus stiftamt, fra 1757 i Oplandenes amt og fra 1781 i Hedemarkens amt. Opphørte som selvstendig embete i perioden 16651763 da det sammen med Solør fogderi inngikk i Solør, Østerdalen og Odalen fogderi.

Gjenopprettet 1763 da embetet igjen ble delt, denne gang i Solør og Odalen fogderi og Østerdalens fogderi. I 1859 ble sistnevnte igjen delt i Nordre Østerdalen fogderi og Søndre Østerdalen fogderi.

Fogdeembetene ble avskaffet ved lov om delvis omordning av det sivile embetsverk av 21.07.1894. Deretter ble det ikke ansatt nye fogder, bare konstituert. Ved kgl. res. 23.03.1901 ble det bestemt at denne omleggingen skulle skje fra 20.07.1901 for fogderiene i Hedemarkens amt.

Matrikkel 1838[rediger | rediger kilde]

Herredsinndeling mot slutten av 1800-tallet[rediger | rediger kilde]

Søndre Østerdalen fogderi:

Nordre Østerdalen fogderi:

Autoritetsdata