Friedrich Spee

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Friedrich Spee
Født25. feb. 1591[1][2][3][4]Rediger på Wikidata
Düsseldorf
Død9. aug. 1635[1]Rediger på Wikidata (44 år)
Trier[5]
Beskjeftigelse
NasjonalitetTyskland

Stikk på grunnlagt av maleri

Friedrich Spee (også Friedrich Spee von Langenfeld; født 25. februar 1591 i Kaiserswerth ved Düsseldorf i Tyskland; † 7. august 1635 i Trier) var en tysk katolsk prest tilhørende jesuittordenen. Han ble kjent for sin effektive kritikk av hekseprosessene, men også som salmedikter. Han betraktes i erkebispedømmet Köln som helgenaktig («heiligmäßige») person.[6]

Navn[rediger | rediger kilde]

Slektsnavnet for adelsslekten Spee lød «Spede» i tidligere tider; over århundrene ble det til «Spe» eller «Spee». Det tilkom etterhvert et «von Langenfeld», knyttet til herkomst fra riddergodset Haus Langenfeld i Wachtendonk-Wankum.[7]

Formen «Friedrich von Spee», som ofte sees i litteraturen, er egentlig feilaktig.[8] En rekke skoler er oppkalt etter ham, som Friedrich-Spee-gymnasiene i Geldern, Rüthen og Trier.

Liv og virke[rediger | rediger kilde]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Friedrich Spee var sønn av en høyere kurkölnerisk embedsmann. Hans foreldre var Peter Spee (død før 1612) og hans hustru Mechtel (Mechtild) født Nunum kalt Dücker (født ca 1565) fra Altenkriegenbeek. Han hadde antagelig to søstre og to brødre.

Fersk jesuitt[rediger | rediger kilde]

Han fikk en god grunnutdannelse, og inntrådte i 1610, mot sine foreldres vilje, som 19-åring inn i jesuittordenen i Trier. Det pesten utbrøt i Trier, ble han sendt til Fulda, og der avla han sine første ordensløfter i 1612. Etter treårig novisiat studerte han 1612–1615 filosofi i Würzburg.

Hans ønske om å ble utsendt som misjonær til India, ble avvist av ordenen i 1617.

Årene 1616/17 underviste han under rektor pater Wilhelm Wolff von Metternich zur Gracht ved jesuittenes kollegium i Speyer.

Prest[rediger | rediger kilde]

Etter avslutning av teologistudiet ved jesuittnovisiatet i Mainz 1619–1623 ble Friedrich presteviet 28. mars 1623 i domkirken i Mainz. Etter avsluttede studier arbeidet han 1623–1626 som dosent ved jesuittenes universitet i Paderborn. Han absolverte sitt tertiat i Speyer (1626/27), det vil si jesuittenes tredje prøveår.

Fra høsten 1627 underviste Spee ved kollegiene i Wesel og Köln og utarbeidet åndelige tekster for sjelesorgen for devotessene (fromme kvinner) i Köln. De ble senere offentliggjort som Das Güldene Tugendbuch. Dette er en slags andaktsbok om de tre teologale dyder - tro, håp og kjærlighet.

I oktober 1628 fikk han i oppdrag å gjennomføre rekatoliseringen i Peine. Borgerne i Peine fikk valget mellom å flytte eller å gå over til den katolske bekjennelse. Det antas at dette var foranledningen for det fysiske angrep på Friedrich Spee i 1629, da han ble alvorlig såret.

Minnesmerke over Spee-krypten i Jesuitenkirche i Trier.
Spee-krypten med sarkofag under Jesuitenkirche i Trier.

Etter at Friedrich var kommet seg fra sine sår, ble han i 1629 gitt et professorat for moralteologi i Paderborn; men på grunn av sterk motstand intert i ordenen mot hans lærestandpunkter[9] ble professoratet trukket tilbake allerede i 1630.

I 1633, to år etter offentliggjøringen av hans Cautio criminalis, plasserte ordenen ham i Trier som professor for kasuistikk, og til skriftefar for fengsler og sykehus. Der fullførte Spee verket «Trutznachtigall», som han hadde begynt på antagelig ti år tidligere. Det var en samling av lyriske dikt og salmer - det utkom posthumt i 1649 i Köln.

Ved arbeidet for og pleien av sårede og pestsyke soldater i Trier ble han selv smittet, og han døde den 7. august 1635 i en alder av 44 år.

Hans levninger ble begravd i en krypt som bærer hans navn, under Jesuitenkirche i Trier ved presteseminaret i Trier, som i sin tid var jesuittkollegiet i byen. Han ble lagt sammen med andre jesuitter; det var først i 1980 at hans levninger ble identifisert ved arkeologiske undersøkelser. Krypten er blitt restauret og gjort tilgjengelig; Spees bein ligger der i en senantikk sarkofag.

Kritikk av tortur og heksepanikken[rediger | rediger kilde]

Førsteutgave av Cautio Criminalis 1631

Omtrent på samme tid som Johann Matthäus Meyfarts Christliche Erinnerung innen lutherdommen, og 30 år etter Anton Praetorius' skrift «Gründlichen Bericht von Zauberey und Zauberern», utkom anonymt Spees skrift Cautio Criminalis i mai 1631. Heri ble det fremført argumentasjon med innvendinger mot tortur og hekseforfølgelser. En tydeligere tittel ville ha vært for eksempel «Mot heksepanikken»; den ville ha rammet de fremherskende forestillinger helt direkte. Betegnelsen cautio – forsiktighet var egnet til at forfatteren (og trykkerne og forleggeren) kunne utsettes for meningsmotstanderes anklager -- at de i virkeligheten stod på Satans side ved det at man ville beskytte heksene. At skriftet utkom anonymt, var nok en fornuftig forholdsregel.

Etter nyere forskning (Franz 2001, s. 122f)[8] er det ikke sikkert om pater Spee selv i egenskap av skriftefar hadde hatt å gjøre med kvinner anklaget for hekseri, eller hadde ledsaget noen slike til retterstedet. Men det er sikkert at han hadde fått med seg hekseforfølgelser på nært hold, ut fra de steder han hadde gjort tjeneste.

I strid med den rettsoppfatning som den gang fremhersket, fremla han fornuftsargumenter mot bruk av tortur - som førstemann påviste han at tortur ikke nødvendigvis førte til sannhetstro utsagn. fra sine resonnementer utledet han den sterke formodning at de mistenkte kvinner var uskyldige, selv om de skulle ha tilstått under tortur.

Innen jesuittordenen kunne ikke hans forfatterskap til det anonyme skrivet holdes hemmelig. Det bygde seg opp et trykk mot ham, noen mente han måtte utelukkes av ordenen. Men ordenens ledelse stod på hans side, og var etter alt å dømme såpass på hans side at den oppfordret til bokens annet opplag (1632).

Trutz Nachtigal, oder Geistlichs-Poetisch Lust-Waldlein, Köln 1649

En tante av Friedrich Spee, Anna Spee von Langenfeld, ble den 20. september 1631 henrettet som «heksedronningen av Bruchhausen».[10]

Lyriker[rediger | rediger kilde]

Spees lyriske hovedverk utgjør en kunstfullt sammenstilt samling av 52 av åndelige sanger - Trutznachtigall oder geistlich-poetisch Lustwäldlein. De ble utgitt posthumt, i 1649, av Wilhelm Friessem i Köln. Heri viser Spee seg som en meget selvstendig og original barokkens dikter, som etter eget utsagn ikke hadde noe annet ønske enn «at Gud også skulle ha sine poeter også på det tyske språk, som kunne prise hans navn likeså kunstfullt som andre på sine språk kan synge og forkynne.»

Dette anonyme skrift fra 1622 tilskrives Spee; det har blant annet førstetrykket av salmen O Heiland, reiß die Himmel auf.

Spee fremstår her som poeta doctus, som i form knytter an til antikkens hyrdediktning; men det gamle hedenske billedspråk er omvandlet slik at det aksentuerer katolsk teologi og kristologi og blir til åndelig pasjonslyrikk. Spee er, etter at han ble gjenoppdaget under den tyske romantikken, blitt betraktet som den mest betydningfulle katolske dikter fra den tyske barokken.

Ved siden av verket Trutznachtigall har Friedrich Spee også forfattet et stort antall salmer; alle ble utgitt anonymt. Noen av salmene er opptatt i både katolske og protestantiske salmebøker.

Åndelig forfatter[rediger | rediger kilde]

Plakett i Dreikönigsgymnasiums tidligere bygning i Köln
Frimerke fra Deutsche Bundespost, 1991 (Friedrich Spees 400-års fødselsdagsminne)

På oppfordring fra lederen av det kvinnelige religiøse selskap i Köln (Devotessene) forfattet Friedrich Spee i 1627 løpet i ett år et ukentlig blad med tekster til hjelp for bønnelig og åndelig oppbyggelse. Disse tekster ble deretter sammenstilt av Spee som Güldenes Tugend-Buch. De dreide seg ikke bare om fromme tekster, men og ansporing til åndelige øvelser:

For alt er lagt opp til bruk, ikke til lesning.

Det som slulle oppøves var de tre teologale dyder Tro, Håp og Kjærlighet, hvorav Spee la størst vekt på den sistnevnte, kjærligheten.

Gottfried Wilhelm Leibniz var blant dem som gav verket den aller høyste pris.[11]

Skrifter i utvalg[rediger | rediger kilde]

 • Bell' Vedére oder Herbipolis Wurtzgärtlein oder Würtzburger Lustgärtlein: darin ein Lusthauss, im Lusthauss ein Orgel und allerley Mottetti und Concerti, das ist allerley catholische Gesäng von Pfingsten biss zum Advent etc. und durch das gantze Jahr zu singen: mit hundert und tausend Stimmen etc. Getruckt bey Johan Volmar, Würzburg 1621.
 • Cautio criminalis, seu de processibus contra sagas liber ... Auctore incerto theologo orthod., Petrus Lucius Rinteln 1631
 • Gewissens-Buch: Von Processen Gegen die Hexen. An Alle Hohe Obrigkeiten in Teudtschlandt auß nothtringenden motiven geschrieben [...]. Übersetzt von Johann Seyffert. Köhler, Bremen 1647.
 • Cautio criminalis, seu de processibus contra sagas liber: das ist, peinl. Warschawung von Anstell: u. Führung deß Processes gegen d. angegebene Zauberer, Hexen und Unholden ... / durch e. unbenahmpten Römisch. Cath. ... ins Teutsch trewl. ubers. sampt e. ordentl. Reg. durch H.S.S., Humm, Frankfurt a.M. 1649. Digitalisierte Ausgabe 1, 2
 • Cautio Criminalis oder: Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse (eingedeutscht von Joachim-Friedrich Ritter), dtv 1983, ISBN 3-423-06122-7
 • Güldenes Tugendbuch, Köln 1647
 • Gewissens-Buch: Von Processen Gegen die Hexen. Köhler, Bremen, 1647.
 • Trutz-Nachtigall, hrsg. Theo G. M. van Oorschot. Bern: Francke 1985 (Ndr. d. Ausg. Köln 1649) Digitalisat der Ausgabe Leipzig 1879
 • Friedrich Spee, Sämtliche Schriften. Historisch-kritische Ausgabe in vier Bänden, hrsg. von Theo van Oorschot. Bern: Francke 1968, 1985, 2005 (Cautio, 2. Aufl. u. Lieder)

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Monografier

 • Walter Rupp: Friedrich von Spee. Dichter und Kämpfer gegen den Hexenwahn. 3. Aufl. Ostfildern 2011.
 • Dieter Kunze (utg.): Friedrich-Spee-Lesebuch. Berlin, Münster, 2010.
 • Navina Kleemann: Friedrich Spee: Cautio Criminalis (1631). Entstehung, zeitlicher Hintergrund, Wirkung, Magisterarbeit, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster 2008. Digitalisat der Arbeit auf historicum.net
 • Friedrich Spee. Priester, Mahner und Poet. (1591–1635), Ausstellungsbegleitbuch, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek, Köln 2008, ISBN 978-3-939160-16-8.
 • Cornelia Rémi: Philomela mediatrix. Friedrich Spees Trutznachtigall zwischen poetischer Theologie und geistlicher Poetik, Lang, Frankfurt/M. 2006 (zugl. Dissertation, Universität München 2004), ISBN 3-631-52765-9.
 • Frank Rustemeyer, Nur zun Himmelspforten Verweisets allen ton. Allegorie im Werk Friedrich Spees, Mentis-Verlag, Paderborn 2003, ISBN 3-89785-369-8.
 • Gunther Franz (utg.): Friedrich Spee zum 400. Geburtstag. Kolloquium der Friedrich-Spee-Gesellschaft Trier, Bonifatius-Verlag, Paderborn 2001, ISBN 3-87088-778-8.
 • Friedrich Spee und das nördliche Rheinland, Ausstellung, Hrsg. von der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Düsseldorf 2000
 • Helmut Weber, Gunther Franz: Friedrich Spee (1591–1635), Friedrich-Spee-Gesellschaft, Trier 1996, ISBN 3-87760-084-0.
 • Christian Feldmann: Friedrich Spee, Hexenanwalt und Prophet, Herder, Freiburg/B. 1993, ISBN 3-451-22854-8.
 • Theo van Oorschot: Zwischen Zorn und Zärtlichkeit. Friedrich Spee, (Persönlichkeit und Geschichte, 140). Muster-Schmidt, Göttingen 1992, ISBN 3-7881-0140-7.
 • Anton Arens: Friedrich Spee. Ein dramatisches Leben, Verlag Weyand, Trier 1991, ISBN 3-924631-25-5.
 • Martina Eicheldinger: Friedrich Spee. Seelsorger und poeta doctus. Die Tradition des Hohenliedes und Einflüsse der ignatianischen Andacht in seinem Werk, Niemeyer, Tübingen 1991 (zugl. Dissertation, Universität Heidelberg 1991), ISBN 3-484-18110-9.
 • Spee – wider den Wahn. 1591–1991. Aschermittwoch 1991, Ausstellung, Hrsg. von der Hauptabteilung „Bau, Kunst und Technische Dienste“ im Bischöflichen Generalvikariat, Diözesanmuseum, Trier 1991
 • Karl-Jürgen Miesen: Friedrich Spee. Pater, Dichter, Hexen-Anwalt, Droste-Verlag, Düsseldorf 1987, ISBN 3-7700-0741-7.
 • Johannes B. Diel, Bernhard Duhr: Friedrich Spe, 2. Auflage, Herder, Freiburg 1901.

Artikler og oppslag i leksika

 • Spee, Friedrich von. I Meyers Konversations-Lexikon. 4. opplag. Bind 15, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig/Wien 1885–1892, s. 113.
 • (de) Guido Maria Dreves: «Spee, Friedrich von». I Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Bind 35, Duncker & Humblot, Leipzig 1893, s. 92–94.
 • Gerhard Dünnhaupt: «Friedrich von Spee». I: Personalbibliographien zu den Drucken des Barock. Band 5. Hiersemann, Stuttgart 1991, ISBN 3-7772-9133-1, S. 3928–3937 (Werk- und Literaturverzeichnis)
 • (de) Michael Embach: «Friedrich Spee» i Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Bind 14, Herzberg 1998, ISBN 3-88309-073-5, sp. 1497–1506.
 • Rainer Mohrs: «Lieder von Friedrich von Spee in Bearbeitungen von Hermann Schroeder. Zur Rezeption eines barocken Dichters in der Chor- und Orgelmusik eines Komponisten des 20. Jahrhunderts.» I: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 95, 2011, S. 103–133
 • Herman Lohausen: P. Friedrich Spee SJ (1591–1635): Name - Nimbus - Herkunft - Verwandtschaft. In: Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e.V. (Hrsg.): Jahrbuch 2012, Band 274, Köln 2012, s. 113–152, online
 • (de) Bernhard Schneider: «Spee, Friedrich.» I Neue Deutsche Biographie (NDB). Bind 24, Duncker & Humblot, Berlin 2010, ISBN 978-3-428-11205-0, s. 641–643 (digitalisering).
 • Valentin Herzog: «Güldenes Tvgend-Bvch.» I: Heinz Ludwig Arnold (utg.): Kindlers Literatur Lexikon (=B.15). 3. Völlig neu bearbeitete Auflage.J.B. Metzler, Stuttgart Weimar 2009, ISBN 978-3-476-04000-8, S.455ff.
 • Klaus Haberkamm: «Trvtz Nachtigal oder Geistlichs-Poetisch Lvst-Waldlein, Deßgleichen noch nie zuvor in Teutscher sprach gesehen.» I: Heinz Ludwig Arnold (utg.): Kindlers Literatur Lexikon (=B.15). 3. Völlig neu bearbeitete Auflage.J.B. Metzler, Stuttgart Weimar 2009, ISBN 978-3-476-04000-8, s.455ff.

Friedrich Spee som litterær skikkelse

 • Claus-Peter Lieckfeld: Anwalt der Hexen, Roman, Vedra Verlag, München 2011, ISBN 978-3-939356-23-3.
 • Hans Eschelbach: Hexenkampf, Roman, Veritas-Verlag, Bonn 1935.
 • Wolfgang Lohmeyer: Die Hexe, Roman, Area Verlag, Erftstadt 2003, ISBN 3-89996-017-3
 • Wolfgang Lohmeyer: Der Hexenanwalt, Roman, Area Verlag, Erftstadt 2003, ISBN 3-89996-018-1
 • Wolfgang Lohmeyer: Das Kölner Tribunal, Roman, Area Verlag, Erftstadt 2003, ISBN 3-89996-019-X

Tidsskrift

 • Spee-Jahrbuch, hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft der Friedrich-Spee-Gesellschaften, Trier 1994 ff.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b Gemeinsame Normdatei, besøkt 9. april 2014[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ Autorités BnF, data.bnf.fr, besøkt 10. oktober 2015[Hentet fra Wikidata]
 3. ^ Gran Enciclopèdia Catalana, oppført som Friedrich Spee von Langenfeld, Gran Enciclopèdia Catalana-ID 0063897[Hentet fra Wikidata]
 4. ^ Ökumenisches Heiligenlexikon, Ökumenisches Heiligenlexikon ID F/Friedrich_Spee.html[Hentet fra Wikidata]
 5. ^ Gemeinsame Normdatei, besøkt 30. desember 2014[Hentet fra Wikidata]
 6. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 9. august 2012. Besøkt 16. august 2016.  | wayback=20120809000812 | text=Heilige in Köln
 7. ^ mobile-geschichte.de
 8. ^ a b Gunther Franz (Herausgeber): Friedrich Spee zum 400. Geburtstag. Kolloquium der Friedrich-Spee-Gesellschaft Trier. Paderborn, 1995
 9. ^ Michael Embach: Friedrich Spee. BBKL Bd. 14, Herzberg 1998, Sp. 1497–1506
 10. ^ Frank Wegerhoff, Heiko Schäfer, WDR-Fernseh-Dokumentation:Vorfahren gesucht - Wolfgang Niedecken
 11. ^ : Sein deutsches Buch Gülden-Tugend-Kleinod schien mir ein ganz göttliches Buch zu sein und ich wünschte es in den Händen aller Christen. Es gibt viele Autoren der mystischen Theologie, aber ich weiß nicht, ob je einer ein so solides Andachtsbuch geschrieben hat. […] Wunderbar ergriffen wurde ich, so oft ich seine Ausführung über die Natur und Wirksamkeit der göttlichen Liebe las. Ich weiß nicht, ob je ein Schriftsteller, der für das Volk geschrieben, diese so wichtige Materie nach ihrem Wert behandelt hat mit Ausnahme dieses einen Autors. (Zitiert nach Diel 1901, S. 130f.)Johannes B. Diel S.J., Friedrich Spe, 2. Aufl. Freiburg 1901

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Wikiquote: Friedrich Spee von Langenfeld – sitater

Wikisource (en) Friedrich Spee – originaltekster fra den engelskspråklige Wikikilden