Friby

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opptil to år. De fleste fribyer er tilknyttet den internasjonale organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network, som organiserer ordningen og godkjenner forfatterne.

Fribynettverket kom i sin tid i stand etter en ide fra forfatteren Salman Rushdie i 1993, og første friby ble etablert i 1994.

For forfatterne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og at de sikres ro til å gjenoppta sitt arbeide. Som gjesteforfatter representerer hen de talløse andre forfattere verden over som er forfulgt, fengslet eller for alltid er blitt brakt til taushet. Ved å være en friby tar byen ikke bare et viktig standpunkt i forhold til ytringsfrihet, men bidrar også konkret til å hjelpe eller redde et menneske.

Krav til gjesteforfattere[rediger | rediger kilde]

For at en person skal komme inn under fribyordningen, må han/hun være forfatter med en viss litterær produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt litterære virke. Definisjonen forfatter inkluderer forfattere av både skjønnlitterære og faglitterære verk og skuespill, poeter, redaktører, oversettere, forleggere, journalister og tegneserietegnere.

Forfattere som kommer til en friby i Norge har formell status som gjesteforfatter i fribyperioden, etter dette er han/hun kvoteflyktning og har muligheten til å bli værende i landet.

Krav til vert[rediger | rediger kilde]

Vertsbyenes og kommunenes utøvende rolle er først og fremst koordinerende. Det legges vekt på å involvere forfatterne i lokale, nasjonale og internasjonale litterære miljøer, og det jobbes opp mot forlagsbransjen med tanke på mulig oversettelse med påfølgende utgivelse av forfatterens verk i Norge. En ønsker å sette i gang prosjekter som kan utnytte forfatterens ulike potensialer og forberede mulige kunstneriske engasjement i regionen dersom han/hun velger å bosette seg i byen etter at fribyoppholdet er over. Her setter økonomien begrensninger, men det søkes om støtte fra lokale/nasjonale kulturinstanser.

Fribyer i Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge er det tolv fribyer pr. januar 2016:

Fribyer utenfor Norge[rediger | rediger kilde]

Ved årsskiftet 2010-2011 hadde ICORN 35 fribyer i Europa, USA og Latin-Amerika. Nettverket er i stadig og rask vekst, nye byer blir medlemmer og antall forfattere som står på venteliste for en friby øker.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]