Hopp til innhold

Fosforsyre

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fosforsyre
Identifikatorer
CAS-nummer7664-38-2
SMILESOP(=O)(O)O
Kjemiske egenskaper
FormelH3PO4
Molar masse97,994 g/mol
Tetthet2030 kg/m3
Smeltepunkt42,3 °C
Kokepunkt158 °C
Damptrykk0,03 mmHg (20 °C)
Løselighet446 g/100 mL (14,95 °C)
pKapKa1 = 2,15

pKa2 = 7,20

pKa3 = 12,32
Mag. sus.−43,8·10−6 cm3/mol
nD1,3420
Viskositet2,4–9,4 cP
Struktur
Krystallstrukt.Monoklinisk
Termokjemiske egenskaper
Dannelsesentalpi ΔfHo298−1288 kJ/mol
Molar entropi So298158 J/mol⋅K
Farer
FlammepunktIkke antennelig
LD501530 mg/kg (rotte oralt)
Relatert
Andre lignende forbindelserHypofosforosyre, Pyrofosforsyre, Trifosforsyre, Peroksomonofosforsyre, Peroksodifosforsyre

Fosforsyre er en middels sterk, trivalent syre med formelen H3PO4. Syren er ikke oksiderende, den har liten innvirkning på biologisk liv (utover å virke som næring for planter/alger/ugress), og den er ikke regnet som giftig.

Fosforsyre er et godkjent tilsetningsstoff i matvarer, og har E-nummer E338.

Fosforsyre kan danne tre ioner, fosfat, hydrogenfosfat og dihydrogenfosfat.

Bruksområder[rediger | rediger kilde]