Hedgefond

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hedgefond eller risikofond[1][2] er et samlebegrep for en profesjonelt forvaltet fondsinvestering som har relativt frie rammer for investeringsaktiviteten sammenlignet med ordinære verdipapirfond. Den vesentligste forskjellen ligger i forvalterens frihet til å benytte seg av ulike finansielle instrumenter, herunder derivater, og muligheten til å selge seg short og belåne porteføljen. Hovedsakelig skjer investeringene i aksje-, rente- og valutamarkedet, eventuelt også i råvaremarkedet og i andre finansielle markeder. Formålet med investeringene er typisk å gi avkastning uavhengig av markedsutviklingen, såkalt absolutt avkastning.

For den enkelte investor gir fondet muligheten til å redusere (ved risikospredning) eller øke risikoen (belåning), avhengig av hvilken form for hedgefond man er investert i og hvilke risikopreferanser man har. På grunn av risikoen involvert, er det industristandard å kreve et minimum kapitalinnskudd, og fondene er ofte utilgjengdelige for privatpersoner. Det er også industristandard for hedgefond å ta et årlig forvaltningsgebyr på 1 til 2 prosent, i tillegg til å ta 10 til 20 prosent av avkastningsgevinsten.[3]

For kapitalmarkedet bidrar hedgefond med å tilføre markedslikviditet. Muligheten for shortsalg fører til at markedet reflekterer rett pris. Det vil si at «dyre» aktiva blir solgt og «billige» aktiva blir kjøpt inntil man oppnår en markedslikevekt hvor prisene reflekterer antatt virkelige verdier.

Hedgefond finnes i en rekke ulike varianter. Det er vanlig å klassifisere fondene etter aktivaklasse (aksje-, rente-, valuta- eller råvarefond), hvilken investeringsstrategi fondet har (Long/short, global macro, events, osv.) og hvilken juridisk struktur fondet har (onshore, offshore, AIF, UCITS, etc.). Fondets juridiske struktur spiller en stadig økende rolle, ettersom de ulike strukturene i ulik grad tilbyr beskyttelse av investoren.

Etymologi[rediger | rediger kilde]

Ordet hedgefond kommer fra engelsk hedge fund, og hedge kan direkte oversatt bety hekk, vern eller sikring.[1][4] En mulig direkte oversettelse av hedgefond er «sikringsfond» eller «lavrisikofond», men disse kan være misvisende og må ikke forveksles med vanlige sikringsfond.[trenger referanse] Ifølge professor Pål E. Korsvold ved Handelshøyskolen BI kan risikofond muligens være en bedre oversettelse, og i 2001 foreslo Språkrådet risikofond som avløserord.[1][2] En begrunnelse for å omtale slike fond som risikofond er at hedgefond, istedet for å senke risikoen, mer korrekt finansielt sett faktisk ofte øker risikoen ved å ta spekulative posisjoner for å tjene mer penger.[5]

Hedgefond i Norge[rediger | rediger kilde]

Finanstilsynet åpnet for hedgefond i Norge i 2010.[6][7]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]