Verdipapirfond

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et verdipapirfond er en kollektiv investering der mange andelseiere går sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet. Verdipapirfondet er en egen juridisk enhet som eies av andelseierne, og midlene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap med konsesjon fra myndighetene.

Ulike verdipapirfond[rediger | rediger kilde]

Verdipapirfondenes forening klassifiserer inndelingen av verdipapirfond i fire hovedtyper, og en rekke undergrupper.[1] Poenget med inndelingen er at det skal bli oversiktlig og lett å sammenligne avkastning, risiko og kostnader mellom reelt sammenlignbare fond. Verdipapirfond er en lovbeskyttet betegnelse, men den generiske betegnelsen fond er det ikke. Aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond er alle sammen verdipapirfond.

Lovregulering[rediger | rediger kilde]

Verdipapirfondloven regulerer verdipapirfondenes og forvaltningsselskapenes organisering og handlefrihet. Reguleringen av verdipapirfond skal sikre at andelseiernes interesser blir ivaretatt.

Reguleringen av verdipapirfond skal blant annet sikre andelseiere

  • Informasjon om historisk avkastning, risiko og kostnader
  • Spredning og begrensning av risiko

For spareprodukter uten regulering må andelseieren selv ta ansvar for sine interesser. Syndikerte eiendomsfond, private equity-fond, de fleste hedgefond og såkalte strukturerte produkter er ikke verdipapirfond, og heller ikke underlagt samme regulering.[2]

Tilsyn[rediger | rediger kilde]

Finanstilsynet har ansvar for å kontrollere at forvaltningsselskapene driver sin virksomhet i henhold til loven og forskriftene. Finanstilsynet skal godkjenne alle verdipapirfond registrert i Norge. En viktig del av tilsynets arbeid er stedlige inspeksjoner hos selskapene, hvor blant annet rutiner, systemer og praksis kontrolleres.[3] Tilsynet kontrollerer også at de ansvarlige i selskapene har den nødvendige kompetansen som kreves.

Bransjenormer[rediger | rediger kilde]

Medlemmene av Verdipapirfondenes forening har utarbeidet flere bransjenormer[4] som regulerer flere virksomhetsområder, blant annet informasjon og markedsføring.

Forvaltningsselskap for verdipapirfond[rediger | rediger kilde]

I juni 2020 var det 28 norske forvaltningsselskap for verdipapirfond med konsesjon fra Finanstilsynet, hvorav én filial av utenlandsk foretak:[5]

Forvaltningsselskap Organisasjonsnummer
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 956 241 308
Borea Asset Management AS 987 909 889
C WorldWide Asset Management AS 946 479 063
Danske Invest Asset Management AS 957 424 775
DNB Asset Management AS 880 109 162
Eika Kapitalforvaltning AS 979 561 261
Equinor Asset Management ASA 981 363 876
FIRST Fondene AS 994 832 107
Fondsfinans Kapitalforvaltning AS 981 635 647
Fondsforvaltning AS 963 173 873
FORTE Fondsforvaltning AS 895 499 382
FRAM Fondene AS 887 033 722
Heimdal Forvaltning AS 989 774 697
Holberg Fondsforvaltning AS 982 076 218
Holmen Fondsforvaltning AS 995 977 141
KLP Kapitalforvaltning AS 968 437 666
Landkreditt Forvaltning AS 981 340 124
Nordea Funds, Norwegian Branch 912 651 045
Norse Forvaltning AS 991 926 623
ODIN Forvaltning AS 957 486 657
Pareto Asset Management AS 977 287 677
Sector Gamma AS 990 578 362
Sissener AS 991 658 807
SKAGEN AS 867 462 732
SR-Forvaltning AS 983 054 560
Storebrand Asset Management AS 930 208 868
Storm Capital Management AS 989 309 439
Vibrand Kapitalforvaltning AS 947 489 771

Referanser[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]