Hopp til innhold

Rentefond

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Rentefond er fond som investerer i rentepapirer som sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Rentefond oppnår som regel bedre rentebetingelser enn privatpersoner klarer å oppnå på egen hånd og er dermed et godt alternativ til høyrentekonti som ofte krever høye minsteinnskudd. Å investere i rentefond er også en måte å redusere eller spre risiko på.

Både Obligasjonsfond og Pengemarkedsfond hører innunder kategorien Rentefond. Forskjellen på disse ligger hovedsakelig i at obligasjonsfond investerer i rentebærende papirer med lenger gjenværende løpende varighet (durasjon) enn pengemarkedsfond. Pengemarkedsfond investerer gjerne i lånepapirer med en gjenværende løpetid fra 3 måneder til to år (normalt rundt ett år), mens obligasjoner investerer i papirer med durasjon fra ett til tre år. Jo kortere gjenværende løpetid, jo tryggere anses papiret for å være. Pengemarkedsfond som kategori har dermed noe lavere risiko enn Obligasjonfond.

Autoritetsdata