Erdalen-hendelsen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Jostedalsbreen

Erdalen-hendelsen (i engelskspråklig faglitteratur Erdalen event) var en holocen kuldeanomali rundt 7 400 f. kr. som gav seg utslag i breframstøt i Norge, senket vannstand i Sør-Sverige[1] og en kuldeperiode i Kina.[2] En regner med at klimaet var ca. 3 grader kaldere enn i dag.[3]

Definisjon[rediger | rediger kilde]

Erdalen-hendelsen er oppkalt etter bredalen Erdal. Dalen løper i nordvestlig retning fra Erdalsbreen, en brearm av Jostedalsbreen. Endemorenen som hendelsen er oppkalt etter ligger mer enn 1 kilometer nedenfor endemorenen fra den lille istiden.[4] Isbreene var altså litt større under Erdalen-hendelsen enn i den lille istiden.[3] Ved siden av typelokaliteten finnes det andre morener i sammenlignbar posisjon i andre norske bredaler.[5][6]

Datering[rediger | rediger kilde]

Temperaturfallet inntraff og etterfulgte grensen mellom preboreal og boreal tid, dvs omtrent 8 300 til 7 000 f. kr. (vanligvis innsnevret fra 8 300 til 7 700 f. kr.) Eikeland (1991) karbondaterte havsedimenter til en alder stort mellom 9 460 og 9 060 BP, dvs 8 854 til 8 245 f. kr.[7] Nesje og Kvamme (1991) fant vha. karbondatering 9100 ± 200 år BP, tilsvarende 8 295 til 7 910 år f.kr. og tilslutt nykalibrert med CalPal 8 571 til 7 996 år f.kr.[8]

Beskrivelse[rediger | rediger kilde]

Erdalen-hendelsen korrelerer med Bond-hendelses 6, en kuldeanomali som inntraff rundt 7 800 f.kr. med breframstøt ca 7 600 f.kr., fulgt av et ariditetsmaksimum 100 år senere.[9] Eksempelvis ekspanderte Jostedalsbreen tydelig mellom 8 100 og 7 600 f. kr.[10] Svært likt reagerte også nordlige Folgefonna, Grovabreen, Hardangerjøkulen, sentrale Jotunheimen og Snøhetta.[11] I Mellom-Europa korrelerer Erdalen-hendelsen med et borealt klimafall funnet i data fra Holzmaar i Rheinland-Pfalz.[12]

Erdalen-hendelsen var et ganske betydelig klimatisk tilbakefall som førte til at snøgrensen ble senket 325 meter.[13] Klimaforverringen ble fulgt av en nedbørsreduksjon på rundt 71 %.[14] Samtidig falt sommertemperaturene omtrent 3,0 + 0,2/-0,3 ° C.

Årsaker[rediger | rediger kilde]

Som hovedårsak til Erdalen-hendelsen regnes den enorme ferskvannstilførselen til Nord-Atlanteren og Nordishavet. På grunn av den raske temperaturstigningen i begynnelsen av holocen økte avsmeltingen av innlands- og pakkisen slik at havnivået steg hurtig.[11]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Svein Olaf Dahl et. al.: Timing, equilibrium-line altitudes and climatic implications of two early-Holocene glacier readvances during the Erdalen Event at Jostedalsbreen, western Norway. I The Holocene. 12, 1, 2002, s. 17–25.
 2. ^ Digerfeldt, Gunnar: Reconstruction and regional correlation of Holocene lake-level fluctuations in Lake Bysjön, South Sweden. I Boreas. 17,2, 1988, s. 165-182.
 3. ^ a b Jostedalsbreen – turistmagnet og klimaarkiv Arkivert 21. oktober 2012 hos Wayback Machine.. Pdf-fil, 225 KB.
 4. ^ Nesje, A., Kvamme, M., Rye, N. and Løvlie, R. 1991: Holocene glacial and climate history of the Jostedalsbreen region, western Norway; evidence from lake sediments and terrestrial deposits Quaternary Science Reviews 10, s. 87-114.
 5. ^ Shakesby, R.A., McCarroll, D. og Caseldine, C.J.: New evidence for Preboreal deglaciation of south-central Norway. I Norsk Geografisk Tidsskrift. 44, 1990, s. 121-130.
 6. ^ McCarroll, D.: Schmidt hammer relative-age evaluation of a possible pre-'Little Ice Age' Neoglacial moraine at Leirbreen, southern Norway. I Norsk Geologisk Tidsskrift. 69, 1989, s. 125-130.
 7. ^ Eikeland, R.: Yngre Dryas - Preboreal lokalglasiasjon og stratigrafi på Sunnmøre og i Nordfjord. Doktoravhandling, Universitetet i Bergen. 1991.
 8. ^ Nesje, A. og Kvamme, M.: Holocene glacier and climate variations in western Norway: evidence for early Holocene glacier demise and multiple Neoglacial events. I Geology. 19, 1991, s. 610–612.
 9. ^ Wanner, Heinz et. al: Structure and origin of Holocene cold events. I Quaternary Science Reviews. 30, 2011, s. 3109-3123.
 10. ^ Nesje, A. u. a.: Holocene glacier fluctuations of Flatebreen and winter-precipitation changes in the Jostedalsbreen region, western Norway, based on glaciolacustrine sediment records. I The Holocene. 11,3, 2001, s. 267–280.
 11. ^ a b Nesje, A.: Latest Pleistocene and Holocene alpine glacier fluctuations in Scandinavia. I Quaternary Science Reviews. 28, 21-22, 2009, s. 2119-2136.
 12. ^ Brathauer, U., Brauer, A., Negendank, J.F.W. og Zolitschka, B.: Rasche Klimaänderungen am Beginn der heutigen Warmzeit. I Zweijaheresbericht GeoForschungsZentrum Potsdam 1998/1999. 2000, s. 29–33.
 13. ^ Porter, S.C.: Equilibrium-line altitudes of late Quaternary glaciers in the Southern Alps, New Zealand. I Quaternary Research. 5, s. 27-47.
 14. ^ Dahl, S.O. und Nesje, A.: Paleoclimatic implications based on equilibrium-line altitude depressions of reconstructed Younger Dryas and Holocene cirque glaciers in inner Nordfjord, western Norway. I Palaeogeography. Palaeoelimatology. Palaeoeeology. 94, I992, s. 87-07.