Dublin Core

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Dublin Core er et sett med standarder for å assosiere metadata med ressurser. I denne sammenhengen regnes ressurser primært å være data som kan nås via World Wide Web – men i prinsippet kan Dublin Core også benyttes for andre typer ressurser.

Ofte brukes betegnelsen om Dublin Core Metadata Element Set som er et sett med 15 beskrivende semantiske definisjoner.[1]

Det opprinnelige elementsettet av Dublin Core metadata består av 15 metadataelementer. I norsk oversetting er disse[2]

Merk at kolonnen «underelementer i bruk i Norge» er utenfor det som defineres av Dublin Core.

Navn på element Element Beskrivelse Underelementer, i bruk i Norge
Tittel
Title
dc.title Ressursens navn slik tittelen er registrert på ressursen og slik forfatter selv vil forvente å få opp tittel ved søk. Obligatorisk Repeterbar.  dc.title.alternative
Opphavsmann
Creator
dc.creator En enhet som er hovedansvarlig for ressursen. Eksempler på en opphavsmann er en person, en organisasjon eller en tjeneste. Må ikke forveksles med dc.contributor (Bidragsyter) eller dc.publisher (Utgiver) dc.creator.author
dc.creator.editor
dc.creator.artist
dc.creator.performer
dc.creator.other
Emne
Subject
dc.subject Emne beskrives med emneord eller klassifikasjonskode. Listen over underelementer er utbyggbar dc.subject.nsi
dc.subject.keyword
dc.subject.ddc
dc.subject.udc
dc.subject.mesh
dc.subject.humord
dc.subject.jel
dc.subject.agrovoc
dc.subject.agrissc
Utgiver
Publisher
dc.publisher En enhet som er ansvarlig for å ha gjort ressursen tilgjengelig. Obligatorisk dersom det finnes. Repeterbar
Bidragsyter
Contributor
dc.contributor En enhet som har bidratt til ressursen som beskrives dc.contributor.supervisor
dc.contributor.interviewee
dc.contributor.other
Dato
Date
dc.date Et tidspunkt som er knyttet til når ressursen er gjort tilgjengelig. dc.date.issued
dc.date.available
dc.date.embargoEndDate
Type
Type
dc.type En egenskap ved ressursen eller en betegnelse som beskriver ressursen dc.type.document
dc.type.resource
dc.type.version
dc.type.peerreviewed
Format
Format
dc.format Filformatet, den fysiske formen eller størrelsen på ressursen dc.format.extent
dc.format.mimetype
Identifikator
Identifier
dc.identifier En entydig henvisning til ressursen i en gitt kontekst dc.identifier.uri
dc.identifier.doi
dc.identifier.pmid
dc.identifier.isbn
dc.identifier.cristinID
dc.identifier.bibliographicCitation
Kilde
Source
dc.source En relatert ressurs som den beskrevne ressurs er utledet fra dc.source.issn
dc.source.isbn
Språk
Language
dc.language Ressursens språk dc.language.iso
Relasjon
Relation
dc.relation En beslektet ressurs dc.relation.projectID
dc.relation.hasPart
dc.relation.isPartOf
dc.relation.hasVersion
dc.relation.isVersionOf
dc.relation.uri
Dekning
Coverage
dc.coverage Det geografiske eller tidsmessige emnet til ressursen, den geografiske anvendeligheten til ressursen eller den myndighet/jurisdiksjon som ressursen er underlagt dc.coverage.temporal
dc.coverage.spatial
Opphavsrett
Rights
dc.rights Informasjon om rettigheter knyttet til ressursen, og ressursens tilgjengelighet dc.rights
dc.rights.uri
dc.rights.accessRights

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1». Dublincore.org. Besøkt 5. april 2013. 
  2. ^ Ingrid Cutler, Leif Longva, Kristian Seterås, Arild Skalmeraas Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv (pdf) februar 2012

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]