Hopp til innhold

Deweys desimalklassifikasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Deweys desimalklassifikasjon (DDK, også kalt Deweysystemet) er et system for klassifikasjon av bøker og andre informasjonsbærende medier, brukt av bibliotek i flere land. Systemet ble utviklet av den amerikanske bibliotekaren Melvil Dewey (1851–1931) i 1876, og ble introdusert i Norge av Haakon Nyhuus.

Systemet har i prinsippet internasjonal utbredelse. Det brukes i folke-, skole- og mange fagbibliotek i Norge, i en tillempet versjon i Danmark, men bare i liten grad i Sverige.

I USA arbeider bibliotekene nå etter 22. utgave av DDK. I Norge brukes 5. forkortede norske utgave; denne ble utgitt i 2002 av Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) med 21. amerikanske utgave som kilde.

Hovedinndelingen[rediger | rediger kilde]

Systemet er delt inn i ti hovedkategorier:

Systemet videreinndeles i titallsgrupper (derav desimalklassifikasjon), hvor det siste nummeret (9) typisk er et "andre sider ved faget"-kapittel. Ingen notasjon (emnekode) er kortere enn tre siffer. Dersom emnet er meget generelt, tilføyes én eller to 0. Dersom notasjonen er lenger enn tre siffer, settes det et punktum etter tredje siffer.

De fleste notasjoner kan videreinndeles med suffikser som er gjennomgående i systemet, den mest brukte suffiksformen gjelder geografi: Norsk historie: 948.1 ; norsk kirkehistorie 274.81; norsk fauna: 591.481.

Kritikk av Deweysystemet[rediger | rediger kilde]

  • Systemet samler fag, men sprer emner. Emnet flyskrekk kan både være medisinsk (610), psykologi (150) eller samferdsel (380)
  • Systemet favoriserer «gamle fag» (etikk, språk) og humanistiske fag med korte notasjoner, mens moderne/tekniske fag får lange notasjoner: logikk: 160; motorsykkel: 629.283
  • Systemet er vestlig etnosentrisk, og favoriserer f.eks. kristendom og engelsk språk med korte notasjoner og brede spenn av koder, mens «fjernere språk» og emner får dårligere inndeling og lange notasjoner: amerikansk litteratur: 820; abkhasisk litteratur: 899.962

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]