Dobbeltdiagnose (rus og psykisk lidelse)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Dobbeltdiagnose innen rus og psykisk lidelse, også kalt ROP-lidelser, er en diagnose på mennesker som har en psykisk lidelse samtidig som de har en ruslidelse. I Norge er den offisielle definisjonen forbeholdt mennesker med vedvarende, alvorlig ruslidelse i kombinasjon med alvorlig psykisk lidelse. I noen sammenhenger benyttes dobbeltdiagnose i en videre betydning enn den over, og innbefatter enhver kombinasjon av en psykisk lidelse og samtidig ruslidelse, også de mindre alvorlige.

Dersom man inkluderer alle med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, er denne kombinasjonen et vanlig problem så vel innen psykiatrien som rusbehandlingen. Ifølge ruskartleggingen (2013) har om lag 20 prosent av de som sliter med rusproblemer i Norge også en psykisk lidelse.[1]

Det administrative ansvaret for psykiatrien i Norge ivaretas av helsevesenet med helseforetakene, mens rusomsorgen er organisert som selvstendige institusjoner, der kommunene har ansvaret for å dekke behandlingsutgifter. Dette skillet øker faren for at begge tjenester ønsker å dytte det individuelle pasientansvaret over på den andre tjenesten.[trenger referanse]

Årsaksforhold[rediger | rediger kilde]

For flere psykiske tilstander kan enkelte rusmidler redusere plagene av den psykiske tilstanden. Ett eksempel er ADHD som behandles med amfetamin. Det er svært sannsynlig at endel psykiatriske pasienter etterhvert får et rusproblem fordi de bruker rusmidler som egenbehandling og at det er vanskelig å styre behandling av psykiske plager med rusmidler.

Bruk av rusmidler er ikke sjelden årsak til at alvorlige akutte psykiatriske tilstander oppstår. Pasienter som innlegges for manier, og andre akutte forvirringstilstander, for eksempel forværring av schizofreni, har av og til hatt et stort forbruk av cannabis eller andre stoffer før innleggelsen.

Kommunale tilbud[rediger | rediger kilde]

Noen byer og kommuner har spesialiserte ambulante team som følger opp pasienter med dobbeltdiagnoser, enten i spesialisthelsetjenesten eller som en del av de kommunale tjenestene. Disse tilbudene er tilrettelagt for de som ikke klarer å nyttiggjøre seg det ordinære helsetilbudet.

Pasienter med dobbeltdiagnoser fungerer på mange måter dårlig i samfunnet. Ett utslag av dette er at de ikke greier å møte på fastsatt tid og sted til behandling. For å få til en effektiv behandling for denne gruppen, drives oppsøkende virksomhet.

I akutte tilfeller har helsevesenet en plikt til å yte øyeblikkelig hjelp. Denne hjelpen skal være organisert gjennom legevakt, (eventuelt også psykiatrisk legevakt) i hver kommune. Fastlegen har også en plikt til å bistå pasienten i akuttsituasjoner.

I spesialisthelsetjenesten har sykehusene den samme ø-hjelpsplikten og skal ta hånd om akutt syke pasienter. Dette gjelder for somatikk så vel som for psykiatrien. Personer med dobbeltdiagnose har den samme rett til ø-hjelp som andre pasienter.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ BrukerPlan Arkivert 24. juni 2016 hos Wayback Machine.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]