Dindigul

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Dindigul (TiṇṭukkalTiṇṭukkal) er en by i Sør-India i Tamil Nadu og administrativt senter for distriktet Finfigul. Dindigul ligger 420 km sydvest for delstatens hovedstad Chennai og 100 km fra Tiruchirappalli. Til nærmeste by, Madurai er det 66 km. Dindigul er et gammelt bosetningsområde som antas å ha vært styrt, til ulike tider, av flere konger, Medieval Cholas i Pallava-dynastiet, senere mindre konger, Pandyas i Madurai-Sultanatet, senere av Dindigul-Sultanatet og Vijayanagarariket, Madurai-Dynastiet og til slutt Britisk India. Dindigul har mange historiske monumenter, Rock Fort det mest kjente og mest besøkte turistmål.

I Dindigul er det fabrikker som produserer låser, pengeskap og lærvarer, videre administrative tjenester, landbruk og landbruksmaskiner, handel, bank og undervisningsmateriell. Dindigul har god vei- og jernbaneforbindelse med resten av Tamil Nadu.[1] Den er det 12. største staten i India med en befolkning på 207 327 etter folketelling i 2011 og 200 000 hektar med dyrkbar mark. Jordbruket er fortsatt viktigste næringsvei og distriktet har et stort skogsareal.[2]

Etymologi[rediger | rediger kilde]

Navnet kommer fra en sammensetning av tamil-ordene tiṇṭu (pute) og kal (stein) og viser til de nakne åser som ligger nær byen. Śaiva-poeten, Tirunāvukkaracar besøkte byen og skrev i sin bok, "Tevaram" at i Dindigul også er nevnt i Padmagiri Nadhars bok. Dette ble senere stadfestet av U. V. Swaminatha Iyer (1855-1942) i bokens forord. Han sier også at Dindigul opprinnelig ble kalt Dindeecharam.[1]

Historie[rediger | rediger kilde]

Foto av en steinet høyde med et fort
Dindigul Fort, antagelig fra 1913

Dindiguls historie dreier seg et fort som ligger på en liten, steinete høyde. Dindigul regionen var grensen mellom tre prominente kongedømmer i Syd -India, Pandyas, Cheras og Chola. I en gammel tamil bok (år 20 e. Kr.) av historikeren Strabo,Silappathikaram står det at Pandyariket grenset mot Madurai.[3] I løpet av det første århundre e.Kr. hærtok Chola-kongen, kong Karikal Cholan Pandya-riket og Dindigul kom under hans styre i løpet av det 6. århundre e.Kr. og Pallavas tok over de fleste provinser i Syd-India. Dindugul var under Pallavas styre frem til Cholas tok kontroll over staten i det 8. århundre, frem til det 14. århundre. Da Syd-India ble invadert av Delhi-sultanatet var Dindigul i Vijaya Nagaras trygge hender. Kommandanten for Vijaya Nagar arméen, Kampanna Udayar spilte en viktig rolle i beleiringen av Madurai som kom under Madurai-sultanatet. I 1559 ble Nayaks sterke, og deres territorium grenset mot Dindigul i nord. Etter kong Viswanatha Nayaks død i 1563 ble Muthukrisna Nayakka konge i 1602 e.Kr. og han bygget det sterke fortet på åstoppen i år 1605 e.Kr. Han bygde også et fort nedenfor. Muthuveerappa Nayak og Thirumalai Nayak etterfulgte Muthukrishna Nayak. Dindigul fikk

betydning igjen under Nayaks regime over Madurai under Thirumalai Nayak. Etter hans nærmeste etterfølger, Rani Mangammal ble regionen styrt effektivt[3] I 1736 tok Chanda Sahib, løytnant i Delhi Sultanate makten fra Vangaru Nayak og i 1742 invaderte en armé fra Mysore under Venkatarayers ledelse og de tok over styret i Dindigul. Han styrte Dindigul som representant for Mysroes Maharaja. Det var da 18 Palayams (små regioner, bestående av noen få landsbyer). Under hans styre kom alle disse palyam under Dindigul Semai med. Disse palayamene ønsket å bli selvstendige og nektet å betale skatt .[3][4] I 1748 ble Venkatappa guvernør over regionen i stedet for Venkatarayer som feilet. I 1757 ble Maharaja sent til Mysore og Haider Ali til Dindigul for å ta hånd om situasjonen. Seere ble Haider Ali maharaja over Mysore og i 1777 utnevnte han Purshana Mirsaheb som guvernør over Dindigul. Han forsterket fortet. Hans kone, Ameer-um-Nisha-Begam døde mens hun fødte og hennes grav kalles nå Begambu.

Under britisk styre[rediger | rediger kilde]

I 1783 invaderte en britisk armé Dindigul 1784, etter avtale mellom Mysore og den britiske armé. Dindigul ble en provins under Mysore. I 1788 ble Tipu Sultan, Haider Alis sønn kronet som Dindigus konge.[3][5][6] En omfattende indisk historiebok av historikeren Strabo skriver om dette i sin bok fra år 20 e.Kr. work Pillni, en annen av tidens store historikere skriver om Pandya-kongen i sine arbeider som omtalte det sivile, militære og sosiale liv fra de første engelskmenn kom til landet for å knekke Sepoy

opprøret beskriver dette. Den gir også en sammenfatning av Hindustns tidlige historie.[7]

I 1790 tok den britiske armé, ledet av general James Stewart kontroll over Dindigul da de invaderte Mysore under den andre krig mot Mysore. I en avtale fra 1792 fikk Tipu herredømmet over (fra de britiske) Dindigul som ble den første regionen som kom under engelsk styre i Madurai-distriktet. I 1798 forsterket den britiske armé fortet med kanoner og bygde utkikksposter i hvert hjørne. Britene, under ledelse av Stewart forble i fortet fra 1798 til 1859. Etter det ble

Madurai den britiske armés hovedkvarter og Dindigul ble deretter knyttet til Madurai som en administrativ enhet. Dindigul ble under britisk styre frem til India ble selvstendig 15. august 1947.[3][5]

Geografi[rediger | rediger kilde]

Dindigul ligger på 10°21′N 77°57′Ø[8] med en gjennomsnittshøyde på 265 moh. Byen ligger i Dindiguldistriktet i Tamil Nadu, 420 km fra Chennai og 100 km sydvest av Tiruchirappalli. Dindigul ligger ved foten av Sirumalai-høyden. Topografien er dels flat, dels kupert, noe som fører endringer i klimaet. Det er ingen mineralforekoster av betydning i bakken. Jorden er tynn, finéraktig, for det meste svart leire og rød jord, som ellers i tropene. Sommersesongen varer fra mars til juli, vinteren fra desember til januar.Temperaturen varierer fra maksimum 37 °C. til minimum 29 °C. om sommeren, og maksimum 26 °C. til minimum 20 °C. om vinteren. Dindigul får i gjennomsnitt 812 mm nedbør årlig. Sydvest-monsunen er på sitt kraftigste i juni og varer frem til august. Hovedtyngden av regnværet kommer med nordøstmonsunen i oktober, november og desember.[9]

Demografi[rediger | rediger kilde]

Etter folketelling i 2011 hadde Dindigul 207 327 innbyggere med kjønnsfordeling 1 012 kvinner for hver 1 000 menn, høyere enn landsgjennomsnittet på 929.[10] Av disse var 19 603 under seks år gamle, bestående av 10 126 gutter og 9&nbso;477 jenter de kasteløse utgjorde 7,58 % av Tamil Nadus og 0,07 % av Indias befolkning. I byene var lesekyndigheten 81,69 %, sammenlignet med landsgjennomsnittet på 72,99 %.[10] Byen hadde 53 573 husholdninger og 77 813 arbeidet i jordbruket, 5&nbso;328 med hjemmeindustri, 68 163 i andre yrker..[11]. Opptelling etter religion og tro i 2011: Dindigul hadde 69,11 % hinduer, 14,17 % muslimer, 16,59 % kristne, 0,02 % sikher, 0,02 % buddister, 0,01 % janister og 0,1 % andre religioner eller ateister.[12]

I 2001 var det registrert 15 slumområder med 85&nbso;235 fordelt på 16 841 husholdninger. Det var en økning fra 16 til 43 prosent i perioden 1991–2010.[13]

Byen opptar et område på 14,0 km². Befolkningstettheten etter samme folketelling (2001) var 153 personer per hektar sammenlignet med 2 218 personer per km² i 1971. Befolkningstettheten er høyere de sentrale områder og langs hovedveiene. Hinduer utgjør majoriteten av bybefolkningen, etterfulgt av muslimer og kristne.Tamil snakkes i byen, men engelsk er relativt vanlig. Engelsk brukes mest i skolene, på kontorer og i den offentlige virksomheten.[14]

Økonomi[rediger | rediger kilde]

Etter folketellingen i 2001 var 35,24 % i fast arbeid. Dindigul, distriktets viktigste by hadde registret vekst i de sekundære og tertiære sektorer og med tilsvarende fall i primærsektoren. Viktige arbeidsplasser i byen var innen jernvareindustrien og i bomullsindustrien, samt handel og forretninger. Omtrent 90 % av arbeidsstyrken arbeidet i den tertiær sektor. Distriktet i sin helhet hadde bare to virksomheter innen industrien, og den ene i selve byen. Etter samme folketelling var det omtrent 60 garverier, 165 låsfabrikker og et stort antall bomullspinnerier.[15]

Dindigul har en betydelig virksomhet innen lås og pengeskap og co-operative virksomheter. Produktene selges både nasjonalt og blir eksportert. Gjennom "Tamil Nadu State Council for Science and Technology" er produktene blitt markedsført utenfor India.[16] Det er nå registrert nedgang i denne og andre industrier som for, lær, skinn og vevde produkter, mens silke, musselin og laken er blitt etterspurt. Dette er vanlige produkter for Dindigul som etter Coimbatore har Dindigul det nest høyeste antall spinnerier og veverier i landet. Chinnalapattisike som er et merkenavn for silke fra Chinnalpatti som ligger 11 km. fra Dindigul.[2]

Dindigul var et viktig sentrum for tobakk, det ble dyrket tobakksplanter og rullet sigarer i stor stil Winston Churchills favorittsigar kom fra Dindigul. Den het."Light of Asia". Regjeringen I New Delhi har to forskningsinstitutter for tobakk. Det ene i Vedasandur og det andre Rajamundri. Her er den største tobakkbørsen hvor tobakk omsettes og blir sendt til alle kanter av landet og noe blir eksportert. Dindigul er også ledende på lær og skinn.

Lov og orden ivaretas av "Tamil Nadu Police" under ledelse av en "Deputy Superintendent". Byen har tre politistasjoner, den ene bemannet av bare kvinner. Det er en spesiell enhet som ivaretar sosiale spørsmål og problemer samt menneskerettigheter, den er ledet av en Superintendent.

Skoler og offentlig sektor[rediger | rediger kilde]

Distriktet hadde i 2011, 19 grunnskoler, 23 andre primærskoler, åtte realskoler, hvorav 13 i selve byen. Det var 10 private skoler innen byens grenser, tre tekniske skoler, tre college for teknikk og vitenskap. Nærmeste universitet er "Gandhigram Rural university". Det ble startet en handelsskole i Morepatty, nær Vadamadurai, "Agni School of Business Excellence" (www.agniasbex.ac.in) som er tilknyttet Anna University i Chennai.[17]

Elektrisitetsforsyningen ivaretas av "Tamil Nadu Electricity Board« (TNEB). Vann og avløp gjennom Dindigul Municipal Corp Scheme. Byens totale vannbehov var (2011) på 14 million liter i døgnet.[18] Det samles inn 92 tonn søppel daglig. Kildesortering og deponering ivaretas av renholdsverket. Det finnes ikke kloakk under bakken. Avløp fra toalett samles opp i septiktanker.[19]

Lov og orden ivaretas av en avdeling under Tamil Nadu Police. Det er tre politistasjoner i byen. Den ene er bemannet med kun kvinner, det er spesialenheter for kriminalitet som sosial rettferdighet og menneskerettigheter.

Elektrisitet, vann og avløp[rediger | rediger kilde]

Elektisitetsforsyningen i Dindigul ivaretas av "Tamil Nadu Electricity Board (TNEB)" . Byen, sammen med forstedene har dannet "Dindigul Electricity Distribution Circle"[20] Vannforsyning ivaretas av "Dindigul Municipal Corporation"" Water Supply Scheme[21]. Byens totale vannbehov ligger i overkant av 14 millioner liter i døgnet.[18] Byens renholdsverk samler inn 92 tonn søppel hver dag og sørger for forsvarlig dumping.[22] Det finnes intet kloakkanlegg under bakken. Avløp fra toaletter samles opp i septiktanker[19]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Tamil Nadu News : Dindigul District – A Profile». The Hindu. Arkivert fra originalen 18. februar 2010. Besøkt 3. mars 2013. 
 2. ^ a b «Tamil Nadu News : A heady mix of all, for all». The Hindu. 31. mai 2008. Arkivert fra originalen 23. juni 2011. Besøkt 3. mars 2013. 
 3. ^ a b c d e «Historical moments». Dindigul municipality. 2011. Arkivert fra originalen 29. juli 2009. Besøkt 29. desember 2012.  «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 29. juli 2009. Besøkt 15. november 2015. 
 4. ^ Nelson 1989, p. 258
 5. ^ a b Nelson 1989, pp. 286-93
 6. ^ Hasan, Mohibbul (2005). History of Tipu Sultan. Aakar Books. s. 68–69. ISBN 81-87879-57-2. 
 7. ^ Beveridge, Henry (1867). A comprehensive history of India, civil, military and social, from the first landing of the English, to the suppression of the Sepoy revolt:including an outline of the early history of Hindoostan, Volume 2. Blackie and son. s. 222–24. 
 8. ^ «Falling Rain Genomics, Inc – Dindigul». Falling Rain Genomics Inc. 
 9. ^ «About city». Dindigul municipality. 2011. Arkivert fra originalen 16. mai 2009. Besøkt 29. desember 2012.  «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 16. mai 2009. Besøkt 15. november 2015. 
 10. ^ a b «Census Info 2011 Final population totals». Office of The Registrar General and Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India. 2013. Besøkt 26. januar 2014. 
 11. ^ «Census Info 2011 Final population totals - Dindigul». Offic of The Registrar General and Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India. 2013. Arkivert fra originalen 24. september 2015. Besøkt 26. januar 2014. 
 12. ^ «Population By Religious Community - Tamil Nadu» (XLS). Office of The Registrar General and Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India. 2011. Besøkt 13. september 2015. 
 13. ^ Urban Infrastructure Report 2008, p. 8
 14. ^ Urban Infrastructure Report 2008, p. 4
 15. ^ Urban Infrastructure Report 2008, pp. 7-9
 16. ^ «Tamil Nadu / Madurai News : Geographical Indication likely for Thanjavur Veena, Dindigul Lock». The Hindu. 9. august 2009. Besøkt 3. mars 2013. 
 17. ^ «Educational Institutions». Dindigul municipality. 2011. Arkivert fra originalen 24. juni 2013. Besøkt 29. desember 2012. 
 18. ^ a b «Water Supply Details». Dindigul Municipality. 2011. Arkivert fra originalen 24. juni 2013. Besøkt 29. desember 2012. 
 19. ^ a b «Dindigul sewarage». Dindigul municipality. 2011. Arkivert fra originalen 24. juni 2013. Besøkt 29. desember 2012. 
 20. ^ «Important Address» (PDF). Indian Wind Power Association. 2011. Arkivert fra originalen (PDF) 16. oktober 2012. Besøkt 29. desember 2012.  «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 16. oktober 2012. Besøkt 15. november 2015. 
 21. ^ (9.6 MLD),Peranai Water Supply Scheme (7.5 MLD) and Cauvery combined water supply Scheme (6-10 MLD).
 22. ^ «Waste management programme». Dindigul Municipality. 2011. Arkivert fra originalen 24. juni 2013. Besøkt 29. desember 2012.