Hopp til innhold

Kloakkanlegg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kloakkrenseanlegg i Nord-Odal.

Kloakkanlegg har slamutskiller, senkebasseng med klortilsetning, mekanisk siling osv.

Kloakkbehandling, eller behandling av avløpsvann fra husholdning, er prosessen med å fjerne forurensning fra avfallsvann, både avrenning og avløp. Det omfatter fysiske, kjemiske og biologiske prosesser for å fjerne fysiske, kjemiske og biologiske forurensninger. Hensikten er å oppnå en avfallshåndtering (eller behandlet effluent) og faste stoffer av avfall eller sludge som kan kastes eller tilbakeføres til miljøet. Dette materialet er ofte utilsiktet forurenset med giftige organiske og uorganiske stoffer.

Kloakk er produsert fra boliger, institusjoner og kommersielle og industrielle bedrifter. Det kan behandles nær sin opprinnelse (i septiktanker, biofilter eller luftbehandlingssystemer), eller samles og transporteres via et nettverk av rørledninger og pumpestasjoner til et kommunalt behandlingsanlegg. Kloakksamling og transport hører inn under lokale, regionale og nasjonale regler og forskrifter. Industrielle kilder til avløpsvann krever ofte spesialiserte behandlingsprosesser (se Behandling av industriell kloakk).

Kloakkbehandling involverer tre trinn, kalt primær, sekundær og tertiær behandling. Først blir faste stoffer skilt fra avløpsvannstrømmen. Så blir oppløst biologisk materiale gradvis konvertert til en fast masse ved å bruke spesialiserte, vannbårne bakterier. Tilslutt blir biologisk faste stoffer nøytralisert og så kastet eller gjenbrukt, og det behandlede vannet kan bli desinfisert kjemisk eller fysisk (for eksempel i laguner og mikro-filtrering). Det endelige resultatet (effluent) kan slippes ut i en bekk, elv, bukt, lagune eller våtmarksområde, eller det kan brukes til gjødsling av en golfbane, grøntområde eller park. Hvis det er tilstrekkelig rent, kan det også føres tilbake til grunnvannet.

Kildeseparering er en metodikk som splitter avløpet i to, i gråvann og svartvann og egner seg svært godt for reduksjon og gjenbruk av vann og bærekraftig utnyttelse av organisk avfall (inkl svartvann) til råstoff for organisk gjødsel (fosfor, nitrogen og kalium) og biogass.

Kloakkanlegg i Norge

[rediger | rediger kilde]
Se også Vann-, avløp- og renovasjonsanlegg i Norge

Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) ligger på vestsiden av Bjerkås i Røyken. Renset kloakkvann slippes ut i Oslofjorden 900 meter fra land via en avløpstunnel som går opptil 90 meter under havoverflaten. Vanndypet er opptil 40 meter.

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]