De to enhver

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hua Guofeng

De to enhver (kinesisk: 两个凡是, pinyin: Liǎng gè fán shì) er en oppsummering av utsagnet

«Enhver politikk som har sitt utspring fra formann Mao, må vi fortsette med å støtte», og «Enhver anvisning gitt oss fra formann Mao, må vi fortsatt la være grunnlag for vårt virke».

Dette var et utsagn i en lederartikkel ved navn «Studér dokumentene godt og grip fatt i nøkkelforbindelsen» som ble offentliggjort 7. februar 1977 i de ledende kinesiske kommunistiske avisene Renmin Ribao (Folkets Dagblad), Jiefangjun bao (Frigjøringshærens dagblad) og tidsskriftet Hongqi (Røde fane).

Utsagnet stammer fra Mao Zedongs umiddelbare etterfølger Hua Guofeng. Han fremstod med en annen og mer «maoistisk» holdning enn Deng Xiaoping, som snart ville gjøre ham rangen stridig som Kinas sterke mann.

Både Deng og Hua hadde som mål å reversere kulturrevolusjonens skadevirkninger, men i motsetning til Deng - som ikke var motstander mot nye økonomiske modeller -, aktet Hua å lede det kinesiske økonomiske og sosiale system henimot sentralstyring etter 1950-årenes sovjetiske forbilder.

De to enhver ble en spore for Deng Xiaoping politiske manøvreringer som i 1978 endte med at Hua ble spilt ut over sidelinjen, og forsvant også formelt ut fra partilederskapet i 1980.

Det er imidlertid diskutabelt hvor sterkt Hua Guofeng selv trodde på sitt slagord om de to enhver – det kan godt være at han bare formulerte det for ar man i en kritisk overgangsfase skulle tilfredsstille Maos beundrere og forsikre dem om at han ikke var noen ny Khrusjtsjov (som hadde sveket stalinismen).

Det står fast at dette slagordet spilte en viktig rolle i Deng Xiaopings manøvrering for å overta den reelle makt i Kina: At Hua Guofeng hadde presentert et slikt slagord, skulle vise for alle tenkende i lederskiktet hvor uegnet Hua var for lederoppdraget i tiden etter Mao.