Borøya (Bærum)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Borøya naturreservat
LandNorge
Ligger iBærum
VerneformNaturreservat
Areal275 daa
Opprettet27. juni 2008
Kart
Borøya
59°52′45″N 10°33′23″Ø

Borøya er ei øy utenfor Sandvika i Bærum kommune i Indre Oslofjord. Øya er på 289 dekar og ligger sør for Kalvøya. Øya er preget av to langsgående rygger i sørvest-nordøst-retning, som så mange av øyene i fjorden. Høyeste punkt er 23 meter over havet. Berggrunnen er kambrosilurisk, med marine avsetninger i forsenkningene. Det var tidligere et gårdsbruk på øya, og det finnes i dag kulturbetingede vegetasjonstyper med høy verdi.

Det meste av øya, sammen med de nærliggende holmene Furuholmen og Saraholmen, har siden 2008 vært et naturreservat. Her er en mosaikk av kalktørrenger, strandberg, strandenger og kalkfuruskog som samlet gir en stor grad av variasjon i habitater, og derved et meget høyt biologisk mangfold. Her finnes blant annet en av Skandinavias mest sjeldne sommerfuglarter, lakrismjeltblåvinge.[1]

To områder er holdt utenfor naturreservatet, det gjelder odden mot øst og et område på vestsiden. Her er det blant annet offentlige grillplasser utplassert. MS «Rigmor» går i rute ut til øya i sommerhalvåret. Det er tillatt å overnatte på øya, men kun to døgn av gangen.[2]

Borøya har også gravrøyser fra jernalderen.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]