Benzosyre

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Benzosyre
Andre navn
benzenkarboksylsyre
Identifikatorer
CAS-nummer65-85-0
Kjemiske egenskaper
FormelC6H5COOH
Molar masse122,123 g/mol
UtseendeFargeløse krystaller
Tetthet1265,9 kg/m3
Smeltepunkt122 °C
Kokepunkt250 °C
Løselighet3,44 g/L (i vann 25 °C)

Benzosyre eller benzenkarboksylsyre er en organisk syre med kjemisk formel C6H5COOH. Den finnes naturlig i tyttebær. Benzosyre brukes en del som konserveringsmiddel og har E-nummer E210.

Benzosyre fremstilles kommersielt ved partiell oksidasjon av toluen med oksygen. Prosessen er katalysert av kobolt eller mangan naftenater. Prosessen bruker billige råmaterialer, gir høyt utbytte og blir regnet som miljøvennelig.