Toluen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Toluen
{{{navn}}}
Identifikatorer
CAS-nummer108-88-3
Kjemiske egenskaper
FormelC6H5CH3
Molar masse92,1 g/mol
Tetthet866,9 kg/m3
Smeltepunkt-93 °C
Kokepunkt110,6 °C

Toluen (også kjent som metylbenzen, lynol og toluol) er en kjemisk forbindelse bestående av en benzenring og en metylgruppe. Ved romtemperatur en toluen en klar og fargeløs væske.

Toluen er mye brukt som løsemiddel, og brukes i maling og malingtynnere. Bensin inneholder opp mot 15% toluen.

Toluen er giftig, miljøskadelig og meget brannfarlig.