Organisk syre

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Syrer og baser

Bufferløsning

Dissosiasjonskonstant

pH

Protonaffinitet

Surhetsfunksjon

Syre–base-ekstraksjon

Syre–base-reaksjon

Syrekonstant

Vannets egenprotolyse

Syretyper

Brønsted · Lewis · Mineral · Organisk · Sterk · Supersyre · Svak

Basetyper

Brønsted · Ikke-nukleofil · Lewis · Organisk · Sterk · Superbase · Svak

En organisk syre er en organisk forbindelse som tidligere har vært et alkohol, men som har reagert med et oksygenatom. Når man snakker om alkoholer innenfor karbonkjemi, menes hydrokarboner med en eller flere OH (hydroksyl)-grupper.

Alkoholet har reagert og dannet en dobbeltbinding til et oksygenatom, og er nå å definere som en organisk syre.

Denne prosessen skjer ofte ved hjelp av små bakterier som kommer til og skaffer seg næring ved å bruke alkoholen.

Har man f.eks en åpnet vinflaske stående lenge nok, vil den etter ganske få dager smake som eddik. Dette på grunn av etanolen som har reagert med oksygen og dannet etansyre.

Etanol   +   oksygen   →   etansyre   +   vann
C2H5OH   +   O2     →   CH3COOH   +   H20

Kjennetegnet for organiske syrer er COOH.

Karboksylsyre er en type organisk syre.