Python

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Se også: Pyton.

Python er et objektorientert programmeringsspråk startet på av Guido van Rossum i 1989. Van Rossum valgte navnet «Python» fordi han er fan av Monty Python, og fordi han mener at programmering skal være gøy.

Python var opprinnelig et scriptspråk for Amoeba OS for å lage systemendringer. Perl, Ruby, Tcl, Scheme og tildels Java blir ofte sett på som alternativer til Python. Python er utviklet som et fri programvare-prosjekt.

Python har en lettlest og klar syntaks. I Python deles koden opp etter innrykk, ikke etter spesialtegn som }. Dette er trekk ved programmeringsspråket som skal gjøre det lettere og raskere å skrive programmer. Mange ser på Python som en nyere, men strengere og en mer striglet versjon av Perl.

Objekt-orientert programmering[rediger | rediger kilde]

Python er et objektorientert språk, og tillater for eksempel polymorfisme. I motsetning til i mange andre objektorienterte språk, som for eksempel Java og Smalltalk, er det allikevel fullt mulig å skrive et prosedyre-drevet program.

Eksempler[rediger | rediger kilde]

Hello, world[rediger | rediger kilde]

>
#! /usr/bin/env python 
print "Hello, world!"
## siden python 3 skal print skrives slik: print("Hello, world!")

Variabler[rediger | rediger kilde]

#! /usr/bin/env python
variabel = "var" # i python trenger man ikke noe tegn foran variabler, som f.eks. $ i PHP.
print(variabel) # resultat: var.
## variabler i praksis:
name = input("Ditt navn: ") # lagrer brukerinput i variablen name. Input() er en innebygd funksjon for input.
print(name) # resultat: det du har skrevet inn i input

Enkel bruk av en liste (matrise)[rediger | rediger kilde]

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*- 
# (linja over bruker vi for å kunne bruke æøå uten advarsler.)
#
#Dette enkle programmet demonstrerer bruken av liste-datatypen,
#samt bruken av innrykk for å dele kodeblokker fra hverandre.
#
#
 
#En liste inneholder en serie verdier, som kan være av mange typer, for eksempel tekst eller tall.
list = ["en", 2, 3, "fire", 5, "seks", 7, "åtte"]
 
for element in list:
  #den neste linjen har et innrykk som gjør at den regnes som en del av for-løkken
  print element
#Denne linjen har samme innrykk som for-løkka, altså vil den ikke kjøres før løkka er ferdig. 
print "ferdig"

Bruk av klasse og objekt[rediger | rediger kilde]

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*- 
 
import math # importer mattebibliotek
 
class Sirkel:
 
  # konstruktør metode
  # denne kalles når objekt opprettes fra klasse
  def __init__(self, radius):
 
    self.radius = radius
 
 
  # regn ut diameter ( d = 2 * r )
  def faaDiameter(self):
    return 2 * self.radius
 
  # regn ut areal ( a = pi * r * r )
  def faaAreal(self):
    pi = math.pi # hent tallet pi fra mattebibliotek
    return pi * self.radius * self.radius;
 
  # regner ut omkrets ( o = 2 * pi * r )
  def faaOmkrets(self):
    pi = math.pi 
    return 2 * pi * self.radius
 
 
 
# Lager et objekt av klassen sirkel 
# med radius r=10.
sirkel1 = Sirkel(10) 
 
print sirkel1.faaDiameter() # skriver ut diameter: 20
print sirkel1.faaAreal()  # skriver ut areal: 314.1592
print sirkel1.faaOmkrets() # skriver ut 31.4159
print "-------------------" # strek for å skille sirkler
 
# Lager et nytt objekt av klassen sirkel 
# med radius r=3
sirkel2 = Sirkel(3)
print sirkel2.faaDiameter() # skriver ut diameter: 6

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

«"Foreword to 'Programming Python'"». Besøkt 2. august 2013.