Monodi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Tittelsiden på Giulio Caccinis Le Nuove musiche (Firenze 1601)

Monodi, fra gresk monodos «en som synger alene» er et musikkhistorisk begrep som i dag vanligvis betyr en enkelt sangstemme sparsomt akkompagnert av en generalbass.

Opprinnelig var monodi et dikt hvor man klaget over noens død, eller en enstemmig sang uten harmonisk tonefølge. Eksempler på slik sang er antikkens musikk, middelalderens gregorianske sang og folkeviser.

Rundt år 1600 fikk begrepet monodi den betydningen som er den vanligste i dag, men selve begrepet er nytt, ingen 1600-tallskomponist kalte sine stykker monodiske. Komposisjoner i monodisk form kunne bli kalt madrigaler, motetter eller concertos (i sin tidlige betydning, dvs «med instrumenter»).

Monodien utviklet seg fra et forsøk kunstner- og filosofikretsen Florentiner Camerata gjorde i 1580-årene på å restaurere gamle greske ideer om melodi og deklamasjon. Forsøket ble en spire til en ny utvikling av dramatisk musikk. Ved siden av de formelle aspektene besto den største fornyingen i at sangen overveiende skulle uttrykke følelser, såkalte affekter. I tillegg kjennetegnes monodien av en større sammenheng mellom tekst og musikk hvor sangstemmen fulgte språkets rytme, melodiflyten setningsdelene og innholdsmessig betydningsfulle ord ofte sammenfalt med tyngdepunkter i takten. Dette konseptet fikk på kort tid sterk innflytelse på det felleseuropeiske musikkspråket.

I begynnelsen ble monodiske musikkstykker akkompagnert av generalbass og var fullstendig ubundet formalt. Ulike utviklingslinjer munnet ut i spesialiserte musikkformer som resitativ og arie, og disse ble bestanddeler i operaer, oratorier og kantater.

I Frankrike foregikk det en parallell utvikling som ble kalt air de cour, men begrepet monodi brukes vanligvis ikke om disse mer konservative sangene som beholdt mange av renessansemusikkens kjennetegn.

Innledningen til Giulio Caccinis Le Nuove musiche (Firenze 1601) inneholder en av tidens viktigste beskrivelser av formålet med monodien, samt korrekt framføring av den. Verket er ellers en samling monodier og sanger for solostemme med basso continuo.

Viktige komponister[rediger | rediger kilde]