Mobbing

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Mobbing er et begrep som brukes i flere sammenhenger og som derfor har fått flere definisjoner. Sosialt nederlag oppleves ved mobbing.

Bokmålsordboka[rediger | rediger kilde]

Om det å mobbe sier bokmålsordboka: mobbe særlig om gjeng, flokk: bruke fysisk el. psykisk vold mot en enkelt; plage, erte, tyne. Se Mobbing

Arbeidstilsynet[rediger | rediger kilde]

Det norske arbeidstilsynet legger følgende til grunn: Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting o.l. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg.

Dersom partene som står mot hverandre er like sterke eller det handler om enkeltstående episoder, defineres det ikke som mobbing.

Tallene omkring mobbing på arbeidsplassen er usikre. Det skyldes både at det finnes for lite forskning på området, og at ulike undersøkelser bruker ulike definisjoner av begrepet. Noen undersøkelser ser på mobbing mellom kollegaer, mens andre fokuserer på mobbing fra ledere. Men uansett hvilken definisjon og hvilke undersøkelser som legges til grunn, er problemet alvorlig og omfanget for stort.

Omfang[rediger | rediger kilde]

I en undersøkelse av forholdene i EU oppga 9 % av arbeidstakerne – 12 millioner – at de hadde vært utsatt for mobbing i løpet av de siste 12 månendene. Det er anslått at mobbing omfatter 5 % av arbeidstakerne i Norge, som tilsvarer om lag 100 000 mennesker

Det er også et stort problem i skolen. Mange skoler bruker Olweusprogrammet for å bekjempe mobbing. For arbeidstakere er HMS-arbeid viktig i kampen mot mobbing.

Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik sa i 2002 at kampen mot mobbing må kjempes hver dag, ikke en gang for alle, og at mobbing må tas opp i alle skoleklasser og barnehager, slik at man kan bli enige om spilleregler for hva som ikke er tillatt.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) kartla i 2007 arbeidsmiljøet blant de ansatte i LO. Etter at Fougnerutvalget la fram sin knusende rapport om Gerd-Liv Vallas lederstil, svarte 74 prosent av LOs 260 ansatte at mobbing er utbredt i organisasjonen.

Fem prosent av grunnskoleelevene blir mobbet hver uke eller oftere. Det er ikke sjelden de redde, engstelige, sårbare samt ensomme som er utsatt for mobbing. Oftest skjer mobbingen mellom jevnaldrende barn. Det er flere gutter enn jenter som mobber[trenger referanse]. Det er dessuten flere gutter enn jenter som blir utsatt for mobbing.


Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]