Wikipedia:Retningslinjer for oversettelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Crystal Clear action edit.png

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.

Retningslinjer for oversettelser beskriver hva som forventes av oss som Wikipedia-skribenter når vi oversetter artikler fra andre språkutgaver til bokmålsutgaven.

Det å oversette artikler fra andre språkutgaver av Wikipedia har både fordeler og ulemper. Gjort riktig kan oversettelser være tidsbesparende for Wikipedia-miljøet og gi leserne våre økt kunnskap om emner der det kanskje ikke finnes så mye norskspråklig materiale fra før. Man har hatt mange eksempler på at oversette artikler har svært god kvalitet, og mange av våre utmerkede/anbefalte artikler har begynt som oversettelser. Samtidig kan svake og masseproduserte oversettelser ta svært mye av andre bidragsyters tid i forbindelse med opprydning, tid som gjerne kunne ha vært brukt bedre. For å unngå problemer rundt oversettelser er det derfor viktig at man følger reglene i dette dokumentet.

Forutsetninger for å oversette[rediger kilde]

For å oversette noe må du ha god leseforståelse av det språket du oversetter fra. Du må gjerne bruke ordbøker for å sjekke forståelsen din av ordene. Hvis du ikke kan lese språket du vil oversette fra, men må bruke en maskinoversettelse, så skal du ikke oversette fra språket.

Du skal kunne skrive det språket du oversetter til (her norsk) flytende. Du skal ha nokså nær morsmålskunnskap til norsk før du oversetter til norsk.

Du bør også kunne lese de viktigste referansene/kildene/litteraturen som brukes i artikkelen. Hvis artikkelen baserer seg på referanser hvor du ikke kan lese det språket referansen er på bør du avstå fra å oversette. I tillegg bør du vurdere om referansene er gode referanser, dvs bruke kildekritikk.

Artikler som er ufullstendige, har dårlig med referanser/kilder, eller på annen måte ikke er å anbefale som lesning, bør ikke oversettes til norsk før de er utbedret på originalspråket. Det lønner seg å se hvilke andre språk som har samme artikkel og hvordan disse artiklene ser ut.

Hvordan oversette[rediger kilde]

Oversatte artikler må kreditere kildeartikkelen. Dette gjør man vanligvis ved å gi en redigeringsforklaring av typen Denne teksten er oversatt fra fransk Wikipedia, se https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marseille&oldid=146921986, og ved å bruke malen {{oversatt}} på den oversatte artikkelens diskusjonsside. Merk at lenken til den andre Wikipedia-utgaven bør gå til en helt spesifikk revisjon, så man for fremtiden kan se helt nøyaktig hvor teksten kommer fra.

Hvis du er i en brukergruppe som har lov til å bruke Spesial:Importer vil en artikkels historikk automatisk bli med over til bokmålsartikkelen, så da trenger du ikke følge punktene ovenfor.

Ikke forhast deg, og bruk sunn fornuft. Det å oversette artikler tar gjerne mye mer tid enn man først tror, og mange setninger må skrives helt om for å flyte naturlig på norsk. Hvis teksten du oversetter fra er av lav kvalitet går det fort veldig galt hvis den oversettes til norsk, så gjør gjerne en vurdering av kildens kvalitet før du begynner på oversettelsen. Det er heller ikke slik at du må oversette artikler i sin helhet: Hvis kildeteksten i all hovedsak virker akseptabel, men enkelte avsnitt virker tvilsomme, så kan du med fordel utelate de tvilsomme avsnittene når du oversetter. Vær også obs på artikler som er oversatt i flere ledd, for eksempel først fra japansk til engelsk, og deretter har lyst til å oversette den til norsk. Her er det stor risiko for at setninger og begreper allerede er litt tvilsomme i den engelske oversettelsen, og ting kan gå virkelig galt når du oversetter på nytt. Slike oversettelser anbefales ikke med mindre du har stor kunnskap om temaet (altså domenekunnskap), og du bør også ha noe kjennskap til originalspråket.

Ta en kjapp kildekontroll. Ideelt sett burde man sjekke alle refererte kilder i teksten man oversetter fra, for å se om Wikipedias artikkel faktisk bruker kildene riktig, og at kildene virker troverdige. Hvis man ukritisk drar med seg tekst over uten kildesjekk blir det fort til at avisender og vandrehistorier spres til nye publikum. Samtidig kan en full kildesjekk i forbindelse med en oversettelse være noe vanskelig av rent praktiske årsaker, så det er ikke et absolutt krav at kildene må ettergås. Det forventes likevel at alle bruker sunn fornuft og vanlige prinsipper for kildekritikk, og hvis du mistenker at artikkelens kilder ikke er gode kan det være like greit å droppe oversettelsen og heller skrive artikkelen fra grunnen av basert på kilder du vet er gode. Man bør ikke oversette artikler helt uten kilder, siden alt innhold i Wikipedia skal være verifiserbart.

Be andre om hjelp, og ta til deg tilbakemeldinger. Wikipedia er et samarbeidsprosjekt, der vi sammen bygger opp leksikonets innhold. Det betyr at du kan få hjelp av andre dersom du står fast i en oversettelse, og du kan for eksempel spørre andre bidragsytere om hjelp på Wikipedia:Torget eller på artikkelens diskusjonsside. Tilbakemeldinger rundt oversettelsesarbeidet ditt må også regnes som et gode som fører til høyere artikkelkvalitet, og du må derfor ta kritikk i beste mening, for så eventuelt å prøve å gjøre justeringer.

Maskinoversettelser[rediger kilde]

Maskinoversettelser (altså automatiserte oversettelser gjort av et dataprogram) fører sjelden eller aldri til spesielt gode tekster, og en maskinoversatt tekst må anses som et veldig røft grunnlag for videre bearbeidelse. Ofte må de fleste maskinoversatte setningene skrives helt på nytt fra bunnen av for å lyde godt på norsk, og de må også kontrolleres nøye opp imot kildeteksten for å verifisere at meningsinnholdet ikke er endret. Det er derfor sjelden noe særlig tidsbesparende å bruke maskinoversettelser, kontra det å oversette på egen hånd.

Wikipedia har hatt problemer med bidragsytere som dumper maskinoversatte tekster inn i leksikonet uten å bearbeide og tilpasse dem til bokmålswikipedias kvalitetskrav. Punktene under gjelder derfor for maskinoversettelser:

  1. Verktøyet på Special:ContentTranslation er begrenset til de som er i autopatrolled-gruppen. Regler for hvem som er i denne gruppen defineres i Wikipedia:Patruljering#Autopatruljører.
  2. Brukere som er i autopatrolled-gruppen og dermed har teknisk rett til å bruke Special:ContentTranslation, men misbruker verktøyet ved ikke å følge de generelle reglene for oversettelser, kan få tilgangen sin til verktøyet sperret via et misbruksfilter.
  3. Maskinoversatte og ikke tilstrekkelig bearbeidede tekster kan hurtigslettes når de kommer fra bidragsytere som oppretter samme maskinoversatte tekst på et stort antall Wikipedia-utgaver. Dette regnes som «cross-wiki spam».
  4. Maskinoversatte og ikke tilstrekkelig bearbeidede tekster som kommer fra etablerte bidragsytere kan flyttes tilbake som en underside til brukerens brukerside. Brukeren som gjør en slik flytting skal alltid si i fra på oversetterens brukerdiskusjonsside. Oversetteren har da plikt til å gå inn i en konstruktiv dialog med andre Wikipedia-brukere, og kan ikke fortsette å lage nye oversettelser og bare overlate til andre å rydde opp.

Gjentatte brudd på disse reglene vil regnes som forstyrrelse av Wikipedia. Dersom forsøk på dialog og veiledning ikke fører frem vil administratorer kunne blokkere disse brukerne fra videre redigering.