Mal:Oversatt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Maldokumentasjon

Denne malen brukes på diskusjonssider for å angi hvilket språk en artikkel eventuelt er oversatt fra, for å innfri kravene i GFDL. Malen plasseres på diskusjonssider, under eventuelle anmerkelsesbokser der.

Malen kategoriserer sidene etter hvilket språk de er oversatt fra; kategoritreet begynner ved Kategori:Oversatte artikler.

Bruk[rediger kilde]

Følgende parametere kan brukes med denne malen.

(1)
Språkkoden på wikipediautgaven som artikkelen er oversatt fra. Denne må være med.
(2)
Den nåværende tittelen på artikkelen. Denne må være med.
språk
Hvilket språk artikkelen er oversatt fra. Denne er ikke lenger nødvendig, men det er fortsatt mulig å bruke den.
språkartikkel
Navnet på språkets artikkel på norsk Wikipedia. Gjelder kun dersom navnet inneholder elementer som ikke er del av språkets navn (f.eks. egyptisk (språk), hvor språknavnet bare er egyptisk).
heltdelvis
Kan være enten helt eller delvis, eller utelates helt (gir da teksta helt eller delvis). Angir om artikkelen i sin helhet er oversatt fra det andre språket, eller bare deler av den.
dato
Denne er valgfri, men bør helst være med. Dato på normal norsk standard, med fullt navn på måned. Eksempel: 18. april 2024
revisjon
Hvilken revisjon av originalartikkelen som er oversatt. Denne vil kun fungere dersom dato er oppgitt.

Eksempel[rediger kilde]

Følgende eksempel bruker alle parameterne (utenom språkartikkel), og gjelder artikkelen Aiwo:

{{oversatt|de|Aiwo (Distrikt)|heltdelvis=delvis|dato=18. april 2024|revisjon=5077246}}

Dette vil se slik ut:

Følgende eksempel gjelder samme artikkel, men har kun med de nødvendige parameterne.

{{oversatt|de|Aiwo (Distrikt)}}

Dette vil se slik ut: