Wikipedia:Kandidatsider

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Wikipedia:KUA)
Hopp til navigering Hopp til søk
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artikler[rediger kilde]

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av lister og portaler varer én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • ha en viss lengde, og behandle sitt tema forholdsvis grundig
 • være faglig holdbar

I tillegg må den

 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Utmerkede artikler

«Utmerket» er en status som er ment å gis til et mindre antall ekstraordinært omfattende og gjennomarbeidede artikler. En utmerket artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • være omfattende og beskrive sitt emne svært grundig
 • være av fremragende faglig kvalitet
 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Det er en fordel om de mest relevante bi-artiklene eksisterer, hvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker. De skal vurderes etter egen kvalitet. Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig redigert, ha en innledning og bør være illustrert med relevante bilder.
 • Alle objekt på listene skal være beskrevet i en egen artikkel. Antall enheter på listen bør være førende for hvor lange enkeltartiklene bør være.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artikler[rediger kilde]

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel som anbefalt, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du posten en kort notis på Wikipedia:Notiser. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i artikkelen og på dens diskusjonsside.

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket/anbefalt artikkel, så er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside {{UA-vedlikehold}} , og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarer[rediger kilde]

Utmerkede artikler[rediger kilde]

Barry Lyndon[rediger kilde]

Dette er en film som er svært interessant for film-kjennere og som eksempel på utprøving av filmmediets fortellerteknikk. Dette er pent og ryddig beskrevet av Erik den yngre (diskusjon · bidrag), i hans 12. kandidatartikkel. Bredden og fagligheten i omtalen gjør at jeg tester denne som UA-kandidat også. M O Haugen (diskusjon) 14. des. 2019 kl. 18:47 (CET)

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 14. des. 2019 kl. 18:47 (CET)
 2. For For Inhabil, men AA må være greit. --Vennlig hilsen Erik d.y. 14. des. 2019 kl. 18:55 (CET)

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 14. des. 2019 kl. 18:47 (CET)

Kommentarer[rediger kilde]

Det er noen subjektive eller blomstrende formuleringer, dette er ment som sitater med tydelig avsender. Dersom dere kommer over noen slike formuleringer plassert i den nøkterne faglige gjennomgang så si fra. Ellers ville det vært fint med hjelp til mer inndeling i avsnitt og seksjoner, nå er det litt for lange tekstblokker. Samt pen plassering av bilder - det er få bilder fra selve filmen jeg har forsøkt å snuse opp relaterte bilder. --Vennlig hilsen Erik d.y. 14. des. 2019 kl. 19:01 (CET)

Anbefalte artikler[rediger kilde]

Junkerdalen[rediger kilde]

Grei og ryddig beskrivelse av en dal i Nordland, med vekt på historiske forhold. Kandidatartikkel nr 52 fra Frankemann (diskusjon · bidrag) M O Haugen (diskusjon) 14. des. 2019 kl. 18:41 (CET)

Anbefalt[rediger kilde]

 1. For For M O Haugen (diskusjon) 14. des. 2019 kl. 18:41 (CET)
 2. For For --Trygve Nodeland (diskusjon) 15. des. 2019 kl. 10:17 (CET)
 3. For For Geanixx (diskusjon) 16. des. 2019 kl. 12:59 (CET)

Kommentarer[rediger kilde]

Kommentarer fra Trygve Nodeland

Historisk presens er en vanskelig form, og jeg mener vi bør unngå den. Følgelig har jeg rettet noe. Av det gjenværende er jeg med på «Dyring beskriver det samiske forrådshuset...», og jeg er ikke så sikker på om det er historisk presens engang, men jeg i det videre leser at «Boden står så høyt at en voksen mann kan stå under den, og hensikten er å unngå at jerv skal få anledning til å stjele matvarer» blir jeg forvirret. Står boden der nå, eller gjorde den det, dengang? Generelt tror jeg kanskje hovedforfatteren er inhabil, så begeistret som han åpenbart er i denne dalen, men det får «passere» som de sier i riksrevisjonen! Veldig fint. --Trygve Nodeland (diskusjon) 15. des. 2019 kl. 10:17 (CET)

Helt enig Trygve Nodeland, historisk presens er vanskelig og er vel noe vi ikke bruker på WP. Skrev artikkelen for en del år siden og var nok ikke så nøye med å unngå formen den gange. Har forsøkt å omskrive konsekvent gjennom hele artikkelen. Andre som leser over må gjerne se om jeg har lyktes. Usikker på om den boden på påle står der enda, men det skal være noen slike restaurerte eksemplarer rundt omkring. Har du noen gang anledning til å reise innom denne dalen så anbefales det sterkt, du vil øyeblikkelig skjønne min begeistring. Salige Søren Christian Sommerfelt var nok vilt begeistret da han dro opp ditt i 1820-årene! --Frankemann (diskusjon) 15. des. 2019 kl. 18:15 (CET)

Et spørsmål: Heter dalen og elva «Skaiti-» eller «Skaidi-», altså t eller d, eller er det tale om ulike steder?--Trygve Nodeland (diskusjon) 15. des. 2019 kl. 10:50 (CET)

Statens kartverk sier: Skaitielva, samme dal/elv hele tiden. Har endret bokstaveringen nå. Takker for korrekturlesning og kommentarer! Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 15. des. 2019 kl. 18:15 (CET)
Kommentar fra Frakemann

Det er en artikkel som heter Junkerdal som handler om selve tettstedet. Inneholder denne nok informasjon til at den er berettiget, eller burde den flettes inn i Junkerdalen? Hva mener Geanixx som opprettet Junkerdal? Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 15. des. 2019 kl. 18:20 (CET)

Artiklene om bosetningen Junkerdal og landskapet Junkerdalen bør ikke flettes. Selv om det kan synes greit å ha all informasjon på et sted så vil nok en fletting lage flere problemer enn den løser, ettersom vil lage rot med hensyn til kategorisering, wikidata/interwiki etc. Blant annet så har Junkerdalen/Junkerdal separate oppføringer på både SSR og GeoNames (under Autoritetsdata). Med to artikler vil det naturligvis bli endel overlapping og vurdering av hva som bør nevnes hvor. For eksempel kunne nok deler av avsnittet «Junkerdalen i dag» like gjerne legges til artikkelen om bygda.
Jeg hadde selv gleden av å besøke Junkerdalen sist på 1980-tallet en gang og skjønner godt Frankemanns begeistring for området. Når det gjelder artikkelen så er den oversiktelig og logisk oppbygd og godt innenfor kriteriene for «anbefalt». En liten ting: Under referansen Johan Dyring henvises det til sidetall 52 til 56, mens det i litteraturlista for samme verk vises til side 255-307. Her er det vel noe som ikke helt stemmer? Mvh Geanixx (diskusjon) 16. des. 2019 kl. 12:59 (CET)
@Geanixx: sidetallene som Frankemann bruker for å henvise til Dyring er nok fra opptrykket i 1986. Kanskje det bør presiseres i referansen? Feilen er nok litt min, siden jeg ville at litteraturlista skulle gjenspeile originalutgivelsen. Mvh M O Haugen (diskusjon) 16. des. 2019 kl. 13:52 (CET)

Gode lister og portaler[rediger kilde]