Wikipedia:Artikkelveiviser/Relevans, selskaper

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
2. Emne
3. Relevans
4. Kilder
5. Innhold
6. Slutt

Relevans

Svært få selskaper er passende for å tas med i Wikipedia. Det finner millioner av selskaper i verden, men mindre enn en tidels prosent av disse selskapene er relevante nok til å tas med i Wikipedia.

For å tas med i Wikipedia, selskapet:

  • være gjenstand for flere ikke-trivielle publiserte verk hvis kilde er uavhengig av selve selskapet, ELLER
  • være listet på rangeringslister over viktige selskaper, og listene må være laget av kjente og uavhengige publikasjoner, ELLER
  • brukes til å regne ut børsindekser. Det å brukes til å regne ut en indeks som ganske enkelt omfatter hele markedet er ekskludert.

Hvis du skriver om et produkt eller en tjeneste fra et selskap, produktet eller tjenesten:

  • ha vært gjenstand for flere ikke-trivelle publiserte verk hvis kilde er uavhengig av selskapet som tilbyr produktet eller tjenesten, ELLER
  • være så velkjent at varemerket har blitt degenerert


Interessekonflikt/reklame

Hvis du er nært forbundet med selskapet du vil skrive om, har du en interessekonflikt og vil finne det meget vanskelig å skrive en god, nøytral encyklopediartikkel. Du finner det trolig meget vanskelig å skrive en artikkel som andre brukere ikke tar for å være reklame - og å bruke Wikipedia til reklamering har vært imot offisielle retningslinjer i lang tid. Hvis din innsendte artikkel ser ut som reklame eller ikke oppfyller kravene til relevans i oversikten over, vil den trolig bli slettet meget hurtig. Det beste rådet her kan være å ikke gjøre noe: hvis selskapet ditt er relevant, vil noen skrive om det før eller senere. I mellomtiden kan du se etter et annet emne å skrive om fra listen på Wikipedia:Ønskelisten.Oppfyller din foreslåtte artikkel kravene?