Hopp til innhold

Vistdalsholmen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Vistdalsholmen er en liten skogkledt holme i Nesset kommune, beliggende i Vistdalsbukta. Holmen er 0,03 km2 stor og høyeste punkt er 15,4 moh. Hele øyen inngår i Vistdalsholmen naturreservat, opprettet 28. mai 2010.

Vistdalsholmen ligger ved utløpet av Vistdalsbukta i Nesset kommune. Vegetasjonen består av furu-, gran- og løvskog, mens bunnvegetasjonen er dominert av storfrytle. I de åpne delene av øyen vokser det mye enstape, mens det mot vest er mer åpne gressenger.

Verneformål[rediger | rediger kilde]

Formålet med naturreservatet er å ta vare på et område med spesiell verdi for biologisk mangfold. Holmen utgjør en av svært få naturgitte holmer i indre fjordstrøk i Møre og Romsdal, som er tilnærmet urørt og er en viktig hekkelokalitet for sjøfugl, herunder fiskemåke og andre måkearter.