Pengemarkedsfond

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Pengemarkedsfond er en type verdipapirfond hvor andelseiernes kapital investeres i kortsiktige rentepapirer, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Den norske fondbransjens egen klassifiseringsstandard (forvaltes av Verdipapirfondenes forening) tilsier at et pengemarkedsfond ikke kan investere i rentepapirer med en bindingstid over 1 år.[1] Rentefond som investerer i rentepapirer med bindingstid over 1 år kalles obligasjonsfond.

Pengemarkedsfondene er inndelt i grupper basert på to kriterier:

 1. Løpetid (tid til forfall) på rentepapirene i fondet. Formelt bestemmes dette av rentefølsomheten til fondets referanseindeks.
 2. Hvor stor kredittrisiko fondet har adgang til å ta.

Det finnes følgende grupper av pengemarkedsfond:

 • Korte pengemarkedsfond med lav kredittrisiko: Fond som investerer i svært korte rentepapirer (med mindre enn 3 måneder til forfall). I tillegg tar disse fondene liten kredittrisiko, noe som betyr at de investerer i rentepapirer utstedt av det offentlige (stat, kommune, statsforetak) og banker.
 • Øvrige korte pengemarkedsfond: Også disse fondene investerer i svært korte rentepapirer (mindre enn 3 måneder til forfall). Men de kan investere i slike rentepapirer utstedt av private foretak som industriselskaper og lignende.
 • Lange pengemarkedsfond med lav kredittrisiko: Fond som investerer i rentepapirer med løpetid på opptil ett år. I tillegg tar disse fondene liten kredittrisiko, noe som betyr at de investerer i rentepapirer utstedt av det offentlige (stat, kommune, statsforetak) og banker.
 • Øvrige lange pengemarkedsfond: Også disse fondene investerer i rentepapirer med løpetid på opp til ett år. Men de kan investere i slike rentepapirer utstedt av private foretak som industriselskaper og lignende.
 • Internasjonale pengemarkedsfond: Fond som investerer i pengemarkedsinstrumenter i utenlandsk valuta, eller en kombinasjon av pengemarkedsinstrumenter i norsk og utenlandsk valuta.

Risiko og avkastning i pengemarkedsfond[rediger | rediger kilde]

Pengemarkedsfond har lavest risiko av alle typer verdipapirfond, og lavest forventet avkastning. Verdien av andelene kan variere, men mindre enn i andre fondstyper. Et pengemarkedsfond kan forventes å gi litt høyere avkastning enn innskudd på høyrentekonto i bank.

Pengemarkedsfond er utsatt for ulike typer risiko[2]:

 • Renterisiko
 • Kredittrisiko
 • Likviditetsrisiko
 • Forvalterrisiko

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]