Hopp til innhold

Treforedling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Skogbruk

Tømmerlunne
Produkter

SkogTømmerSagbrukTrelastTreforedlingPapirmasseVed

Skog

BarskogGranFuruBjørkGammelskogUrskogBonitetHogstklasse

Skogsdrift

HogstForyngelseBærekraftig skogbrukTømmerfløtingSkogsmaskinMotorsag

Skogbruk i Norge

Norges skogerNorges SkogeierforbundNorskogDet norske Skogselskap

Treforedling er industriell behandling av trevirke. Det skjer i treforedlingsindustrien, hvor massevirke (tømmer som ikke holder sagbrukskrav) blir kjemisk eller mekanisk omdannet til tremasse og cellulose som deretter kan foredles til papp/papir. Noe av massevirket går også til byggematerialer og oljer.

Treforedlingsindustri[rediger | rediger kilde]

Ofte regner man sagbruk utenom definisjonen av treforedling, men sagbrukenes produkter kan inngå i treforedlingsindustriens produksjonspresesser, eksempelvis i møbelindustrien. Man kan altså dele treforedlingsindustrien inn i følgende bransjer:

Norsk treforedlingsindustri[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Stein Tveite: Skogbrukshistorie I: Skogbruksboka bind 3. Skogforlaget Oslo 1964.
  • Norsk Skogbruksmuseum: Masse Papir. Norske papir- og massefabrikker gjennom 150 år.