Hopp til innhold

Norskog

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Skogbruk

Tømmerlunne
Produkter

SkogTømmerSagbrukTrelastTreforedlingPapirmasseVed

Skog

BarskogGranFuruBjørkGammelskogUrskogBonitetHogstklasse

Skogsdrift

HogstForyngelseBærekraftig skogbrukTømmerfløtingSkogsmaskinMotorsag

Skogbruk i Norge

Norges skogerNorges SkogeierforbundNorskogDet norske Skogselskap

Norskog, opprinnelig Norsk Skogbruksforening, er en medlemsorganisasjon for skogeiere uavhengig av landbrukssamvirket. Foreningens 230 medlemmer (2012) eier mer enn 7 millioner dekar produktiv skog og samlet ca. 13 millioner dekar utmarksareal. Medlemmene avvirker årlig rundt 1 million kubikk tømmer.

Felles for Norskogs medlemmer er at de baserer sin næringspolitikk på en sterk privat eiendoms- og disposisjonsrett. Norskog eier egne selskaper som kjøper og selger tømmer og tilbyr skogtaksering og andre tjenester for sine medlemmer

Norskog ble etablert i 1950 som «Skogbruksforeningen av 1950».

Nortømmer AS er et heleid datterselskap av Norskog, og omsetter tømmer for Norskogs medlemmer og kjøper tømmer ellers i det frie markedet. Nortømmer driver planting, ungskogpleie og har et driftsapparat for tynning og sluttavvirkning.

Småkraftforeninga har sitt utspring i Norskog.

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]