Trafikkulykke

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Materiellskadeulykke

En trafikkulykke er en ulykke som skjer på en vei og hvor ett eller flere kjøretøy i bevegelse er innblandet. Med kjøretøy menes her alle motorkjøretøy og sykler.

Med materiellskadeulykke menes en trafikkulykke der bare materielle skader oppstår. En personskadeulykke oppstår dersom en eller flere personer er innblandet.

Det regnes som trafikkulykker om en bil kjører av veien uten at det oppstår materielle eller personelle skader og tilsvarende om en syklist faller eller forulykker på vei, fortau eller sykkelsti. Slike ulykker kalles eneulykker. Fotgjengere som faller uten at det er kjøretøyer i bevegelse involvert regnes derimot ikke som trafikkulykke.

Kharkov DTP 1.JPG

Ulykkestyper[rediger | rediger kilde]

  • Påkjøring bakfra
  • Møteulykker
  • Avsvinging
  • Kryssende kjøreretning
  • Fotgjengerulykker
  • Akeulykke
  • Utforkjøring
  • Eneulykker (veltet kjøretøy, påkjørsel av dyr etc). «Singel-ulykke» er begrepet,som tidligere ble brukt i lærebøker.

De fleste ulykker med dødelig utfall i Norge er av typen møteulykker og utforkjøring. Trafikkulykker er ett av Norges største folkehelseproblemer. Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker er beregnet av Transportøkonomisk institutt til å være 20–25 milliarder kroner pr år.[1] Mange ulykker skjer når folk kjører i beruset tilstand. En annen faktor som fører til ulykker er for høye hastigheter og råkjøring. Unge folk har høyest risiko der.

Utvalgte trafikkulykker[rediger | rediger kilde]

Norske[rediger | rediger kilde]

Motvirke ulykker[rediger | rediger kilde]

Antall døde og skadde i trafikkulykker er blitt redusert i mange vestlige land de senere årene.

Bruk av sikkerhetsbelte, kjørelys om dagen, airbag og eget sikkerhetsutstyr for barn har bidratt til reduksjonen. Strengere promilleregler i mange land bidrar også til å redusere antall ulykker. Økt fokus på trafikksikkerhet og tanker om «Nullvisjonen», der ingen skal dø i trafikkulykker, er også faktorer i arbeidet med å redusere antall ulykker. Nye biler gjennomgår også sikkerhetstester som EuroNCAP og US NCAP.

Trafikkulykker i Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge har antall trafikkdrepte sunket fra 560 i 1970 til rekordlave 154 mennesker i 2012, som var det laveste tallet siden 1950. Tatt i betraktning at antall biler og derved trafikken har økt kraftig er reduksjonen betydelig.

I 2013 gikk tallet opp fra året før til 190 drepte, men dette er fortsatt lavere enn i 2010, hvor 208 mennesker mistet livet i trafikken.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Hagen, Arbeidsdokument TST/0823/97. Oslo, Transportøkonomisk institutt, 1997.
  2. ^ Kenya Timeline

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Trafikkulykkeskommandoen