Torstad gård

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Torstad gård er en gårdHvalstad i Asker i Akershus fylke.

Bygninger[rediger | rediger kilde]

Torstad gård har en stor bygningsmasse. På veien opp til gårdstunet ligger føderådsbygningen på høyre hånd. Denne er fra 1920. Gårdens hovedbygning er fra 1824. Den var da opprinnelig bygd som 1 ½ etasjes hus. Rundt 1910 ble den påbygd 2. etasje og loft slik den fremstår i dag med valmet tak. Sidebygningen (drengestua) er oppført i 1796 og er dermed det eldste bolighuset på gården, opprinnelig tømmerbygning med åstak. Stabburet i tømmer er fra 1720. Driftsbygningen, eller låven, ble gjenoppført etter brann og sto ferdig 1993. Låven som da brant var oppført i 1911. Den nye låven er bygd på tuftene av den gamle låven. Her finnes et stort lokale med de opprinnelige steinmurene intakt, blant annet Gildekjelleren, som nå benyttes som selskapslokale. Det er også en driftsbygning oppført ca. 1965, opprinnelig som hønsehus, samt garasje/vognskjul som ble flyttet til gården på 1930-tallet, etter først å ha vært forsamlingshus for Holmen Vel-forening.[1]

Gården har en allsidig anvendelse: Blant annet lokaler til Profil Design Norge AS, lager, utleie til boligformål, selskapslokaler, stallplasser for Islandshester med mer.

Gårdens areal[rediger | rediger kilde]

Gårdens areal er på totalt ca. 240 da., hvorav 155 da. dyrket mark. Her drives noe kornproduksjon i tillegg til eng for beiting. I tillegg til fulldyrket areal, har gården ca. 85 da. annet areal, hvorav ca. 30 da. er åpne beiter, mens resten er blandet edelløvskog.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Gravhaugene ved gården tyder på at det har vært bosetning og jordbruk i førkristen tid, og –stad navnet tidfester gården til yngre jernalder. (600-1.050 f.Kr.).[2] Eldste dokument som omhandler Torstad er fra 1358. Torstad var da registrert som kirkegods tilhørende Hovedøen kloster. Torstad gård ble drevet med husdyrproduksjon frem til 1985. I tidligere år også med omfattende frukt- og grønnsakproduksjon. Av kulturminner finnes et fredet gravfelt fra jernalderen med til sammen 20 gravhauger og styvningstrær (dvs. løvtrær som har blitt kappet topp og grener av for bruk til dyrefôr), samt 2 dammer som det ble saget isblokker av i tidligere tider. Disse isblokkene ble deretter eksportert.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]