Skriftet til den kristne adel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Tittelside til førsteutgaven fra 1520.

Skriftet til den kristne adel eller Til den tyske nasjons kristne adel (modernisert tysk: An den christlichen Adel deutscher Nation, Von des christlichen Standes Besserung) er det første av de tre programmatiske skrifter som Martin Luther forfattet i 1520, etter at han sommeren det året hadde fått vite at pave Leo X i bullen Exurge Domine truet ham med ekskommunikasjon såfremt han ikke trakk tilbake en rekke lærestandpunkter han hadde inntatt.

I stedet for å bakke utviklet han sin lære ytterligere og skjerpet selv tonen i sin kontrovers med kirkens ledere. Skriftet kom i august 1520. De tre programmatiske skriftene er Skriftet til den kristne adel (august 1520), Om kirkens babylonske fangenskap (oktober 1520) og Om den kristne frihet (november 1520)

Skriftet Til den tyske nasjons tyske adel henvender seg til keiser Karl V (som Luther fremdeles håper skal innta en velvillig holdning til seg) og til adelen. Han håper at den tyske nasjons kristne adel vil fremme en reformasjon av kristenheten, noe han mener den geistlige stand har forsømt. Han påberoper seg til de kristnes alminnelige prestedømme, et teologisk konsept som går ut på at dåpen, evangeliet og troen gjør alle mennesker til prester. Den eneste forskjell mellom geistlige og lekfolk er deres forskjellige embetsgjerning, idet noen har fått det særlige embete å forkynne Guds Ord og forvalte sakramentene.

Dernest bekjemper Luther det han kaller den kirkelige ledelses tre "murer" å forhindre reform og kritikk: «Romanistene har med stor behendighet bygget tre murer rundt seg, hvorved de så langt har beskyttet seg selv, slik at ingen har kunnet reformere dem, og hvorved den hele kristenhet er gruelig falt» (Die Romanisten haben mit großer Behendigkeit drei Mauern um sich gezogen, womit sie sich bisher beschützt haben, so daß niemand sie hat reformieren können, wodurch die ganze Christenheit greulich gefallen ist.)

De tre murene: At (1) den verdslige makt ikke har rett til å bestemme over den kirkelige, men at det er tvert om, at (2) at paven har enerett til å utlegge Skriften, og at (3) kun paven har myndighet til å sammenkalle et konsil. Luther forblir i det militære bilde med murer, og oppfordrer fyrstene til å gå til angrep mot dem: Paven er på ingen måte ufeilbar. Når forholdene tilsier det, kan den verdslige makt sammenkalle et fritt, alminnelig konsil, slik som keiser Konstantin den store og flere andre keisere har gjort.

Dernest nevner han en rekke punkter som et slikt konsil burde gripe fatt i. Man bør hindre pavens mangfoldige pengeutpressinger og hans forsøk på å heve seg over den verdslige makt. Valfartene til Roma bør avskaffes fordi, som ordtaket sier, «Jo nærmere Roma, desto verre kristne».

Menighetene skal ha rett til å velge sine egne prester. Prestene må ha lov til å gifte seg, for som Paulus sier: En biskop skal være én kvinnes mann, og det er en djevelsk lære at man ikke skal få gifte seg (jfr. 1 Tim 3,2 og 4,1-3).

Kjettere bør man overvinne med skrifter, ikke med bål, ellers ville jo bødlene være de lærdeste doktorer. Tiggeriet skal avløses av en ordnet fattigpleie. Øvrigheten bør forby rentelån, hindre overdådighet i mat og drikke, og lukke tukthusene.

Universitetene trenger en kraftig reformasjon. Teologien skal ikke bygge på den skolastiske dogmatikk, men på Den hellige Skrift. Også i skolene skal det undervises i evangeliet.

Han slutter med å mane til kamp på nytt, for «hvor kom vi da hen dersom vi holder oss i ro og tier når paven og hans folk spres sine djevelse ord og gjerninger?... Det må være hoveddjevelen selv som har sagt det som står i den geistlige rett, at 'selv om det skulle være så skadelig og ondt at paven førte sjelene i store mengder like til djevelen, kan man likevel ikke avsette ham'. På denne forbannede og djevelske grunn bygger de på Roma og mener at man skulle heller la hele verden fare hen til djevelen, enn å stå imot deres skurkestreker». (wie kämen wir denn dazu, daß wir stillhalten und schweigen sollten, wo der Papst oder die Seinen teuflische Worte oder Werke vornähmen? .. Drum muß das der Hauptteufel selbst gesagt haben, was im geistlichen Recht steht: »Wenn der Papst so schädlich böse wäre, daß er gleich die Seelen in großer Menge zum Teufel führte, könnte man ihn dennoch nicht absetzen. Auf diesen verfluchten, teuflischen Grund bauen sie zu Rom und meinen, man solle eher alle Welt zum Teufel lassen fahren, als ihrer Schurkerei widerstreben.)

Norske utgaver[rediger | rediger kilde]