Laplacetransformasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Laplacetransformasjon er en matematisk operasjon som overfører en funksjon fra tidsdomenet til frekvensdomenet. Laplace brukes ofte til analyse av forskjellige dynamiske systemer. Ved å bruke transformasjonen vil spesielt løsning av lineære, ordinære differensialligninger og dets relaterte initialverdiproblem – samt systemer av disse – kunne utføres lettere.

En ordinær differensialligning blir ofte forkortet som ODE (Ordinary Differential Equation), som brukt videre i denne artikkelen.


Definisjon[rediger | rediger kilde]

Den ensidige laplacetransformasjonen er definert:

F(s) = \mathcal{L}\left\{ f(t)\right\} = \int_{0}^\infty e^{-st} f(t) \, dt

der s\! er variabelen man bruker i laplacedomenet og f(t)\! er funksjonen som skal transformeres. Her er s\! en kompleks variabel:

\ s=\sigma + i\omega

Invers laplacetransformasjon[rediger | rediger kilde]

Den inverse laplacetransformasjonen er definert ved følgende

f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{ F(s)\right\} = \frac{1}{2 \pi i} \lim_{T\to\infty}\int_{ \gamma - i T}^{ \gamma + i T} e^{st} F(s)\,ds

Dette impliserer videre at

\mathcal{L}^{-1}\left\{ \mathcal{L}\left\{ f(t)\right\}\right\} = f(t)

og

\mathcal{L}\left\{ \mathcal{L}^{-1}\left\{ F(s)\right\}\right\} = F(s)

Linearitet[rediger | rediger kilde]

Laplacetransformasjonen er en lineær operasjon; hvilket betyr at, for en hver funksjon f(t)\! og g(t)\! som har eksisterende transformasjoner, kan man dele opp transformasjonen slik:

\mathcal{L}\left\{a f(t) + b g(t) \right\} = a \mathcal{L}\left\{f(t)\right\} + b \mathcal{L}\left\{g(t)\right\}

Vekstrestriksjon[rediger | rediger kilde]

Per definisjon har en funksjon f(t)\! en laplacetransformasjon hvis den ikke vokser for fort. Det er gitt en vekstrestriksjon for alle t \geqq 0\! på følgende måte:

\left\vert f(t) \right\vert \leqq M e^{k t}

der M\! og k\! er konstanter. Siden f(t)\! er stykkevis kontinuerlig, vil også e^{-st}f(t)\! være integrerbar over et hvert Intervall intervall på t-aksen. Fra forrige ligning, kan man da utlede bevis for eksistens:

\left\vert \mathcal{L}\left\{ f(t)\right\} \right\vert = \left\vert \int_{0}^\infty e^{-st} f(t) \, dt \right\vert \leqq \int_{0}^\infty \left\vert f(t) \right\vert e^{-st} \, dt \leqq \int_{0}^\infty M e^{k t} e^{-st} \, dt = \frac{M}{s - k}

Hvis en funksjon f(t)\! er definert og stykkevis kontinuerlig på et hvert intervall der t \geqq 0\! og tilfredsstiller vekstrestriksjonen for alle t \geqq 0\! og konstantene M\! og k\! , vil laplacetransformasjonen \mathcal{L}\left\{f(t) \right\}\! eksistere for alle s > k\!.

Transformasjoner av differensialkvotienter og integraler[rediger | rediger kilde]

Laplacetransformasjon av første- og andreordens differensialkvotient[rediger | rediger kilde]

Transformasjonen av første- og andreordens differensialkvotient av f(t)\!, tilfredsstiller følgende:

 • \mathcal{L}\left\{f' \right\} = s \mathcal{L}\left\{f\right\} - f(0)
 • \mathcal{L}\left\{f'' \right\} = s^2 \mathcal{L}\left\{f\right\} - sf(0) - f'(0)


Laplacetransformasjon av differensialkvotienter i alle ordener[rediger | rediger kilde]

Det kan bevises ved bruk av induksjon at hvis en stykkevis kontinuerlig funksjon f\! har n - 1\! antall kontinuerlige deriverte for t \geqq 0\!, og den tilfredsstiller vekstrestriksjonen, vil transformasjonen av f^{(n)}\! tilfredsstille:

\mathcal{L}\left\{f^{(n)} \right\} = s^n \mathcal{L}\left\{f \right\} - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)

Laplacetransformasjon av integraler[rediger | rediger kilde]

La F(s)\! være den laplacetransformerte av funksjonen f(t)\! som er stykkevis kontinuerlig for t \geqq 0\! og tilfredsstiller vekstrestriksjonen. Da, for s > 0\!, s > k\! ( i forhold til vekstrestriksjonen), og t > 0\!, er

\mathcal{L}\left\{\int\limits_{0}^{t}f(\boldsymbol{\tau})\, d\boldsymbol{\tau} \right\} = \frac{1}{s}F(s)

som også gir:

\int\limits_{0}^{t}f(\boldsymbol{\tau})\, d\boldsymbol{\tau} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}F(s)\right\}

Laplace og ODE'er[rediger | rediger kilde]

Prosess for løsing av lineære ODE'er[rediger | rediger kilde]

Prosessen for å løse disse ligningene ved bruk av Laplacetransformasjon består av tre steg:

 • Steg 1. Den oppgitte ODE transformeres til en algebraisk ligning, ved bruk av Laplacetransformasjon. Denne er ofte referert som en hjelpeligning.
 • Steg 2. Denne hjelpeligningen løses deretter ved bruk av vanlige algebraiske manipuleringer.
 • Steg 3. Løsningen i Steg 2 transformeres tilbake ved bruk av invers-laplacetransformasjon, som gir løsningen på den opprinnelige ODE.


Fordeler framfor vanlig framgangsmåte[rediger | rediger kilde]

 • I. Problemene blir løst mer direkte: Initialverdiproblemer blir løst uten å først måtte bestemme en generell løsning. Inhomogene ODE'er blir løst uten å først måtte løse den korresponderende homogene ODE'en.
 • II. Mer viktig: bruken av Heavisides stegfunksjon og Diracs deltafunksjon gjør metoden særlig mektig for problemer med inndata som er usammenhengende eller representerer korte impulser eller kompliserte periodiske funksjoner.Tabell over noen kjente laplacetransformasjoner[rediger | rediger kilde]

Tidsdomene
f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ F(s) \right\}
Laplace s-domene
F(s) = \mathcal{L}\left\{ f(t) \right\}
 1\! \frac{1}{s}
 t\! \frac{1}{s^2}
 t^2\! \frac{2!}{s^3}
 t^n\!
(n=0,1, \cdots)
 \frac{n!}{s^{n+1}}
 t^a\!
positiv a
 \frac{\Gamma (a + 1)}{s^{a + 1}}
 e^{at}\! \frac{1}{s - a}
 cos(\omega t)\! \frac{s}{s^2 + \omega^2}
 sin(\omega t)\! \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}
 cosh(a t)\! \frac{s}{s^2 - a^2}
 sinh(a t)\! \frac{a}{s^2 - a^2}
 e^{a t} cos(\omega t)\! \frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2}
 e^{a t} sin(\omega t)\! \frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 • Kreyszig, Erwin (2011), Advanced Engineering Mathematics (10th utgave), John Wiley & Sons, Inc., ISBN 978-0-470-64613-7 .
matematikkstubbDenne matematikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)