Laplacetransformasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Laplacetransformasjon er en matematisk operasjon som overfører en funksjon fra tidsdomenet til frekvensdomenet. Laplace brukes ofte til analyse av forskjellige dynamiske systemer. Ved å bruke transformasjonen vil spesielt løsning av lineære, ordinære differensialligninger og dets relaterte initialverdiproblem – samt systemer av disse – kunne utføres lettere.

En ordinær differensialligning blir ofte forkortet som ODE (Ordinary Differential Equation), som brukt videre i denne artikkelen.


Definisjon[rediger | rediger kilde]

Den ensidige laplacetransformasjonen er definert:

der er variabelen man bruker i laplacedomenet og er funksjonen som skal transformeres. Her er en kompleks variabel:Invers laplacetransformasjon[rediger | rediger kilde]

Den inverse laplacetransformasjonen er definert ved følgendeDette impliserer videre atogLinearitet[rediger | rediger kilde]

Laplacetransformasjonen er en lineær operasjon; hvilket betyr at, for en hver funksjon og som har eksisterende transformasjoner, kan man dele opp transformasjonen slik:Vekstrestriksjon[rediger | rediger kilde]

Per definisjon har en funksjon en laplacetransformasjon hvis den ikke vokser for fort. Det er gitt en vekstrestriksjon for alle på følgende måte:der og er konstanter. Siden er stykkevis kontinuerlig, vil også være integrerbar over et hvert Intervall intervall på t-aksen. Fra forrige ligning, kan man da utlede bevis for eksistens:

Hvis en funksjon er definert og stykkevis kontinuerlig på et hvert intervall der og tilfredsstiller vekstrestriksjonen for alle og konstantene og , vil laplacetransformasjonen eksistere for alle .

Transformasjoner av differensialkvotienter og integraler[rediger | rediger kilde]

Laplacetransformasjon av første- og andreordens differensialkvotient[rediger | rediger kilde]

Transformasjonen av første- og andreordens differensialkvotient av , tilfredsstiller følgende:


Laplacetransformasjon av differensialkvotienter i alle ordener[rediger | rediger kilde]

Det kan bevises ved bruk av induksjon at hvis en stykkevis kontinuerlig funksjon har antall kontinuerlige deriverte for , og den tilfredsstiller vekstrestriksjonen, vil transformasjonen av tilfredsstille:Laplacetransformasjon av integraler[rediger | rediger kilde]

La være den laplacetransformerte av funksjonen som er stykkevis kontinuerlig for og tilfredsstiller vekstrestriksjonen. Da, for , ( i forhold til vekstrestriksjonen), og , ersom også gir:Laplace og ODE'er[rediger | rediger kilde]

Prosess for løsing av lineære ODE'er[rediger | rediger kilde]

Prosedyren for å løse disse ligningene ved bruk av Laplacetransformasjon består av tre steg:

  • Steg 1. Den oppgitte ODE transformeres til en algebraisk ligning, ved bruk av Laplacetransformasjon. Denne er ofte referert som en hjelpeligning.
  • Steg 2. Denne hjelpeligningen løses deretter ved bruk av vanlige algebraiske manipuleringer.
  • Steg 3. Løsningen i Steg 2 transformeres tilbake ved bruk av invers-laplacetransformasjon, som gir løsningen på den opprinnelige ODE.


Fordeler framfor vanlig framgangsmåte[rediger | rediger kilde]

  • I. Problemene blir løst mer direkte: Initialverdiproblemer blir løst uten å først måtte bestemme en generell løsning. Inhomogene ODE'er blir løst uten å først måtte løse den korresponderende homogene ODE'en.
  • II. Mer viktig: bruken av Heavisides stegfunksjon og Diracs deltafunksjon gjør metoden særlig mektig for problemer med inndata som er usammenhengende eller representerer korte impulser eller kompliserte periodiske funksjoner.Tabell over noen kjente laplacetransformasjoner[rediger | rediger kilde]

Tidsdomene
Laplace s-domene


positiv

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Kreyszig, Erwin (2011), Advanced Engineering Mathematics (10th utgave), John Wiley & Sons, Inc., ISBN 978-0-470-64613-7 .