Stora alvaret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Utsikt over Stora alvaret
Landskapet her ved Eketorp er typisk for alvaret.

Stora alvaret er et 37 kilometer langt og 10 kilometer bredt område med alvarmark i Mörbylånga kommune, på den sørlige halvdelen av øyen Öland, helt sørøst i Sverige. Samlet areal er om lag 260 km². Selv om området ligger vest i Østersjøen, er det botanisk beslektet med alvarområdene i Baltikum, Russland og Sentral-Asia. Alvaret utgjør 1/4 av Ölands areal og ligger på kalkstein fra ordovicium. Stora alvaret er vernet både nasjonalt, og globalt på UNESCOs verdensarvsliste – sammen med det tilstøtende Södra Ölands kulturlandskap som starter umiddelbart vest for alvaret og strekker seg ned til Kalmarsundet. Stora alvaret er trolig verdens støste alvarområde, og inngår i EUs nettverk av særlig viktige verneområder – Natura 2000.

Geologi og naturforhold[rediger | rediger kilde]

Alvarområdet er preget av ulike geologiske epoker. Selve kalksteinsflaten er skurt ut av istider lenge før istidene i nyere tid. Kalksteinen er om lag 500 millioner år gammel og er dannet, slik den nå framstår, i ordovicium, og inneholder en rekke fossiler. I siste istid ble hele Öland presset ned i havet, men hevet seg over havnivå for ca. 11 000 år siden, og opplevde både isskuring og noe moreneaktivitet med opphopning av rullestein langs Kalmarsundet. Alvaret forble helt bart, og det tynne jordlaget på maksimalt 2 cm har lagret seg opp i løpet av de siste om lag 7 000 årene.

Kalksteinsgrunnen på Stora Alvaret gjør området botanisk interessant til tross for at jordlaget er tynt. En rekke plantearter har sitt eneste nordiske biotop i Stora alvaret. Blant de artene som er endemiske (bare finnes her), hører blant annet ølandsmalurt (Artemisia oelandica), en art i malurtslekta.

Det er lite trær på alvaret, og i historisk tid har det vært brukt som beitemark. Nedbeitingen bidrar til å forhindre tilgroing av det unike planteområdet. Midt på alvaret ligger Möckelmossen, en alvarsjø som er svært grunn, og som har noe fugleliv med bl.a sandlo og gråstrupedykker.

Det finnes også alvarlandskap helt sør på Gotland og på små lokaliteter i Västergötaland, men Stora alvaret er med sine 260 km² det helt dominerende biotopet av denne typen i Europa. Lengre sør i alvaret ligger jernalder-borgen Eketorp.