Skuddår

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Et skuddår er et år som har ett døgn mer enn et normalår; den 29. februar. Sist skuddår var i år (2016), det neste er i år 2020. Det er skuddår i hovedsak hvert fjerde år.

Jorden bruker i gjennomsnitt 365,2421875 døgn (epoke J2000.0) på én runde rundt solen (= ett tropisk år). For at dette skal passe inn med den gregoriaske kalenderen, settes det inn skuddår. Et normalt år har 365 døgn, med 28 døgn i februar. I et skuddår har februar ett ekstra døgn (skuddagen), altså 29 døgn og samlet 366 døgn i hele året.

Grunnen til at det ekstra døgnet ble lagt til februar, og grunnen til at februar er så mye kortere enn de andre månedene, er at i den eldre romerske kalenderen var mars den første måneden i året og februar den siste.

En kuriositet er at det «nye» døgnet ikke ble lagt sist i måneden, men etter den 24. februar. Den 24. februar ble av romerne kalt døgn 6 før Kalendaee i mars. Skuddagen ble da kalt den andre døgnet 6 før Kalendaee i mars. Kalendaee var romernes navn på den første døgnet i måneden, og de regnet seg bakover fra Kalendaee, der døgn 1 før Kalendaee var Kalendaee selv.

Et skuddår er normalt hvert fjerde år – alle årstall som er delelige med 4 er skuddår, unntatt hundreårene (1700, 1800, 1900 osv.) som ikke er skuddår med mindre de er delelige med 400 (1600, 2000, 2400 etc.). Dermed ble 2000 et skuddår, mens 2100 ikke blir et skuddår. Dette kommer av at man runder av 365,2421875 til 365,2425 = 365 + 14 − 1100 + 1400 = 365 97400. Dermed får man skuddår hvert fjerde år og vanlige år hvert hundrede år, foruten hvert firehundrede år, der det igjen er skuddår. Avrundingen fra 365,2421875 til 365,2425 gir ett døgn feil etter 3200 år (men i løpet av den tiden er det tropiske året blitt omtrent 22,5 sekunder kortere).


Denne fordelingen av skuddår ble innført i Norge med den gregorianske kalenderen mandag 1. mars 1700. I Norge var år 2000 det første hundreåret som ble skuddår etter at den gregorianske kalenderen var innført.

Ifølge tradisjonen kan kvinner fri til menn 29. februar. Skottland etablerte denne dagen da en kvinne kunne fri til en mann i året 1288. Om han sa nei ble han ilagt en bot.