Skuddsekund

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Liste over tidligere
samt eventuelle plan-
lagte skuddsekunder

Et skuddsekund er ett ekstra sekund som settes inn i tidsregningen UTC for å sikre at klokkeslettet passer til Jordens rotasjon.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Den tradisjonelle definisjonen av sekundet er at det er 24×60×60 = 86 400 sekunder i ett middelsoldøgn. Med denne definisjonen var det ikke bruk for skuddsekunder.

Imidlertid er en slik definisjon av sekundet for upresis, da døgnets lengde varierer. Døgnet blir lengre i løpet av århundrene på grunn av oppbremsing av jordens rotasjon. Definisjonen av sekundet har derfor blitt endret flere ganger siden begynnelsen av 1800-tallet. I dag er sekundet definert ut ifra et cesiumbasert atomur.

Hver gang en ny definisjon av sekundet er innført, har man tilstrebet å endre varigheten av sekundet minst mulig, ikke minst fordi mange andre måleenheter er avhengig av sekundet (som for eksempel joule og volt). Som en konsekvens av dette har sekundet fremdeles en lengde som tilsvarer middelsoldøgnet i 1820.

I dag er Jordens rotasjon en anelse langsommere (86400,0005 sekunder) enn hva den var i 1820, for 200 år siden. Når avviket mellom et ur basert på Jordens rotasjon og atomuret blir større enn 0,5 sekunder besluttes det internasjonal å sette inn et skuddsekund.

Hvis eksempelvis middelsoldøgnet konstant var på 86400,002 sekunder (slik det var i løpet av 1990-årene) i stedet for de "ideelle" 86400, så ville det gjennomsnittlig vært bruk for ett skuddsekund hver 500. dag (ca. 1,37 år).

Et skuddsekund kan ikke forutses ut ifra en regel. Hvorvidt et skuddsekund skal settes inn eller ikke, kan kun avgjøres på bakgrunn av astronomiske observasjoner. Et skuddsekund varsles av International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) seks måneder i forveien, basert på prognoser for Jordens rotasjon.[1]

Graf som viser differansen mellom UT1 («soltid», avhengig av Jordens rotasjon) og UTC. De loddrette linjestykker er skuddsekunder.
Slik skulle et digitalur helst være under skuddsekundet­ (men 00:59:60 hvis du anvender norsk normaltid, og 01:59:60 i tilfelle av norsk sommertid).

Hvordan settes skuddsekundet inn?[rediger | rediger kilde]

Når det trenges, tilstrebes det å sette inn ett ekstra sekund ved utgangen av et halvår. Etter klokken 23:59:59 UTC (30. juni eller 31. desember) settes et ekstra sekund inn, som omtales som 23:59:60 UTC, før man går videre til klokken 00:00:00 UTC.

I Norge svarer det til klokken 02:00 1. juli (norsk sommertid) eller til klokken 01:00 1. januar (norsk normaltid). Her skal klokken stilles ett sekund tilbake hvis det er besluttet å sette inn et skuddsekund.

Skuddsekundene vises i tabellen til høyre.[2] Den lange perioden uten skuddsekunder omkring årtusenskiftet tyder på at Jordens rotasjon (på grunn av tilfeldige variasjoner) i en periode skjedde med nesten samme fart som omkring 1820, ned til 86 400,0003 s/rotasjon (±0,1 s feil pr. år).

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «IERS Bulletin C». International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS). 4. juli 2019. Arkivert fra originalen 12. februar 2022. Besøkt 2. januar 2020. 
  2. ^ «Historical list of leap seconds». Arkivert fra originalen 16. juni 2011. Besøkt 2. januar 2009. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]