Skipsfører

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Skipsfører er den som har den øverste myndighet om bord på et skip.[1]

For å tjenestegjøre som skipsfører på passasjerskip, lasteskip større enn 15 meter, fiskefartøy større enn 10,67 meter (35 fot), samt på lektere, kreves det relevant kompetansesertifikat for dekksoffiser.[1]

Ansvar og myndighet[rediger | rediger kilde]

Skipsførerens ansvar er nedfelt i mellom annet sjøloven[2], skipssikkerhetsloven[3] og skipsarbeidsloven[4]. Skipsføreren har det overordnede ansvar for teknisk og operativ sikkerhet[3], samt at skipet er i sjødyktig stand, herunder at det er tilstrekkelig utrustet, bemannet og proviantert og i forsvarlig stand til mottakelse, befordring og bevaring av last.[2] Skipsføreren skal påse at lasten blir behørig stuet, at skipet ikke blir overlastet, at dets stabilitet er betryggende, og at lukene blir forsvarlig lukket og skalket.[2]

Som øverste myndighet ombord på sitt skip kan skipsføreren treffe beslutninger som ingen andre, heller ikke skipets eier, befrakter eller driftsselskap, kan forhindre - dersom disse etter skipsførerens yrkesmessige skjønn er nødvendig for sikkerheten til menneskeliv til sjøs eller for vern av det marine miljøet.[2]

Dersom skipsføreren av en eller annen grunn blir ute av stand til å ivareta sine plikter overtar overstyrmann kommando over skipet.[1]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c «Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 5. april 2018. 
  2. ^ a b c d «Lov om sjøfarten (sjøloven) - Kapittel 6. Skipsføreren1 - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 27. mars 2018. 
  3. ^ a b «Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 27. mars 2018. 
  4. ^ «Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 28. mars 2018.