Kommando og kontroll

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En militær sjef overlater kommandoen til en annen

Kommando og kontroll (K2) er et militært uttrykk for en lovlig utnevnt offisers utøvelse av myndighet over sine styrker. Kommando og kontroll utføres gjennom organiseringen av personell (kommandohierarkiet), utstyr (informasjons- og kommunikasjonssystemer) og alle andre prosedyrer og taktikker som en offiser benytter ved planlegging, styring, koordinering og kontroll av styrker og operasjoner for å fullføre oppdraget.[1]

Begrepene kommando og kontroll brukes ofte sammen, men de er ikke synonyme:[2]

Kommando
Kommando er den myndighet en militær person har til å lede, koordinere og kontrollere militære styrker
Kontroll
Kontroll er den myndighet en militær sjef utøver over deler av aktiviteten til undergitte styrker eller andre styrker som ikke normalt er under hans kommando. Den omfatter ansvar for å iverksette ordrer og direktiver. Hele eller deler av denne myndighet kan overføres eller delegeres.

Kun offiserer kan ha kommando over sine underliggende tropper og avdelinger; underoffiserer/befal kan ha kontroll, men ikke kommando.

Nivåer[rediger | rediger kilde]

Alminnelig kommando
Alminnelig kommando omfatter all operativ og administrativ virksomhet ved de militære styrker som kommandomyndighet utøves over.
Operativ kommando
Operativ kommando er den myndighet en militær sjef har til å gi oppdrag til underlagte sjefer og til å disponere og bruke militære styrker.
Operativ kontroll
Operativ kontroll er den myndighet en militær sjef har til å bruke, kontrollere og koordinere militære styrker for løsning av bestemte oppgaver som normalt er begrenset i omfang, tid og rom.
Taktisk kontroll
Taktisk kontroll er den direkte og detaljerte kontroll med de forflytninger og manøvrer som gjennomføring av et bestemt oppdrag innebærer.
Koordinerende myndighet
Koordinerende myndighet er den myndighet en militær sjef har til å koordinere bestemte funksjoner som angår militære styrker fra to eller flere land, mer enn én forsvarsgren eller to eller flere avdelinger fra samme forsvarsgren.[3]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ See also Ross Pigeau; Carol McCann (våren 2002). «Re-conceptualizing Command and Control» (PDF). Canadian Military Journal. 3 (1): 53–63. 
  2. ^ Forsvarets fellesoperative doktrine del B, kapittel 2
  3. ^ snl.no