Hopp til innhold

Sinoberbille

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sinoberbille
Cucujus cinnaberinus
Nomenklatur
Cucujus cinnaberinus
(Scopoli, 1763)
Populærnavn
sinoberbille[1]
Klassifikasjon
RikeDyr
RekkeLeddyr
KlasseInsekter
OrdenBiller
FamilieFlatbiller
Miljøvern
Norsk rødliste:
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

NT — Nær truet
Artsdatabanken (2021)[2]

Økologi
Habitat: terrestrisk, under bark
Utbredelse: Asia, Europa, sjelden i Norge

Sinoberbille (Cucujus cinnaberinus) er en rødfarget bille i gruppen flatbiller (Cucujidae). Den lever under barken på døde trær, av store trestammer i gammel skog. Dette er en naturtype som er truet av skogbruket. Sinoberbille er sjelden og fredet i Norge.[3]

Utseende[rediger | rediger kilde]

Sinoberbille er 11-15 mm lang avlang, flat med jevnbrede dekkvinger. Den er skarpt rød på farge, med svarte bein og følehorn (antenner).

Hodet er stort og bredt, omtrent så bredt som brystskjoldet. Det er utvidet bakover og har vanligvis markerte, lange tinninger bak de små, runde noe utstående fasettøynene. Bak tinningene er hodet innsnevret til en markert «hals». Overkjevene (mandiblene) er nokså store og fremoverrettede. Antennene er omtrent halvparten så lang som kroppen, 11-leddete, perlekjedeformede og ganske kraftige.

Brystskjoldet (pronotum) er forholdsvis firkantet sett ovenfra. Bakkroppen er tydelig skilt fra framkroppen med en innskjæring. Dekkvingene er avlange og parallellsidige.

Beina er mørke, middels lange, lårene noe fortykkede, resten av beina slanke. Fram- og mellomføttene er fem-leddete, bakføttene fire-leddete hos hannene og fem-leddete hos hunnene.

Larvene er rødorange, flattrykte og ganske harde.

Levevis[rediger | rediger kilde]

Sinoberbille lever en stort sett skjult tilværelse under bark på nylig døde trær, og kommer sjelden fram i dagslys. I Norge lever den i isolerte bestander. Den foretrekker grove ospetrær, men kan finnes på eik og noen andre treslag. Den lever mellom barken og treet, ennå mens barken sitter godt.

Larvestadiet tar i Norge tar minst to år, forpuppningen skjer under barken i et lite kammer. Den voksne billen klekker seint på sommeren og overvintrer under bark eller lignenede[3].

Utbredelse[rediger | rediger kilde]

Den finnes i Nord- og Mellom-Europa østover til Øst-Sibir.

Truet dyreart[rediger | rediger kilde]

Denne arten er regnet som truet over hele Europa og er fredet i EU[4], også i Norge. Den er trolig meget sjelden i Norge, men har blitt funnet på noen få steder på Sør-Østlandet. De lokale bestandene er ganske små og veldig utsatte for eventuelle naturinngrep. Den er på Norsk rødliste for arter og har rødlistekategorien NT, nær truet[3][2].

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 3. mars 2022. Besøkt 3. mars 2022. 
 2. ^ a b Ødegaard F, Hanssen O, Laugsand AE og Olberg S (24. november 2021). «Biller. Vurdering av sinoberbille Cucujus cinnaberinus som NT for Norge»Åpent tilgjengelig. Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Besøkt 29. mars 2023. 
 3. ^ a b c Sverdrup-Thygeson, A. 2010. Artsdatabankens faktaark nr. 120
 4. ^ Nieto, A. m. fl. 2009. IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Direktoratet for naturforvaltning. 2009. Handlingsplan for sinoberbille Cucujus cinnaberinus. Direktoratet for naturforvaltning Rapport 2009-4. 26 s.
 • Ehnström, B. 1999. Artfaktablad: Cucujus cinnaberinus – cinnoberbagge. ArtDatabanken 2006. pdf[død lenke]
 • Horák, J., Vávrová, E. & Chobot, K. 2010. Habitat preferences influencing populations, distribution and conservation of the endangered saproxylic beetle Cucujus cinnaberinus (Coleoptera: Cucujidae) at the landscape level. European Journal of Entomology 107: 81-88.
 • Nieto, A., Mannerkoski, I., Putchkov, A., Tykarski, P., Mason, F., Dodelin, B., Horák, J. & Tezcan, S. 2009. Cucujus cinnaberinus. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.3. www.iucnredlist.org/details/5935
 • Olberg, S., Laugsand, A. & Sverdrup-Thygeson, A. 2009. På jakt etter sinoberbillen i Drangedal og Froland. Insekt-Nytt 34: 5-18.
 • Olberg, S., Laugsand, A. & Sverdrup-Thygeson, A. 2010. Sinoberbille – en truet art mellom barken og veden. Folder. BioFokus og NINA, 4 sider.
 • Silfverberg, H. 1992. Enumeratio Coleopterorum Fennosacndiae, Daniae et Baltiae (Liste over Nordens biler). Helsinki.
 • Sverdrup-Thygeson, A., Laugsand, A. & Olberg, S. 2009. Oppfølging av handlingsplan for sinoberbille 2009. Kartlegging i Froland og Drangedal kommune. NINA Rapport 529. 24 s.
 • Sverdrup-Thygeson, Anne. 2010. Sinoberbille Artsdatabankens faktaark ISSN1504-9140 nr. 120 utgitt 2010.
 • Ødegaard, Frode; Andersen, Johan; Hanssen, Oddvar; Kvamme, Torstein & ; Olberg, Stefan. 2010. Biller Coleoptera i Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]