Simpelt flertall

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Simpelt flertall eller enkelt flertall vil si at et forslag har fått flest stemmer, men ikke mer enn halvparten av stemmene. Simpelt flertall kan bare forekomme der det stemmes over tre eller flere forslag til kandidater eller vedtak.[1][2][3][4]

Bruk[rediger | rediger kilde]

Simpelt flertall brukes når en voterer over tre eller flere alternativer, der en lar saken bli avgjort av det forslag som får flest stemmer, uten å gjennomføre flere voteringsrunder der de som har stemt på forslag som har falt får anledning til å stemme subsidiært. Storbritannia velger kandidater til underhuset ved flertallsvalg i enmannskretser ved hjelp av simpelt flertall.[5]

På engelsk kalles valgordninger som bruker simpelt flertall for first past the post.[trenger referanse] I USAs senat er sammensetningen normalt slik at forslag som går igjennom i praksis alltid får alminnelig flertall (>50 %). Samtidig må senatet ha 60 % tilslutningfor å få en sak opp til votering, så avstemninger må oppnå enten «simple majority» eller 60 %, og kan skape et inntrykk av at simpelt flertall er 51%.[6]

Fordeler og ulemper[rediger | rediger kilde]

Valg med simpelt flertall er enkelt både å administrere og å telle opp ettersom det bare trengs en valgomgang. Dersom man stemmer over flere alternativer samtidig kan simpelt flertall føre til at alternativer med støtte fra en liten samlet gruppe kan vinne dersom flertallet er splittet.

Simpelt flertall i enmannekretser er lite proporsjonal som valgordning, og i 1983 fikk det liberale partiet og sosialdemokratene i Storbritannia til sammen 25,4 % av stemmene, men bare 3,5 % av mandatene.[5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Sterri, Aksel Braanen (25. januar 2023). «simpelt flertall». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 3. juli 2023. 
  2. ^ https://www.nupi.no/Skole/Ordforklaringer/Flertall-hva-kreves
  3. ^ Gunnar Nilsen (1967). «Faglig møteleder : møteledelse og taleteknikk». www.nb.no. Arbeidernes Opplysningsforbund. s. 118. Besøkt 3. juli 2023. 
  4. ^ «Lov av 12. november 1954 om styret i herreds- og bykommunene § 8 tredje ledd». www.nb.no. 1954. s. 5. Besøkt 3. juli 2023. 
  5. ^ a b NOU 2001: 3, punkt 4.2
  6. ^ How majority rule works in the U.S. Senate