Søndagsbokstav

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

En søndagsbokstav er én av de syv bokstavene A, B, C, D, E, F, G og angir datoen for et års første søndag. [1] Søndagsbokstaven var viktig for beregningen av årets påskedato i tidligere århundrer mens man ennå benyttet den julianske kalenderen. Efter at man gikk over til den gregorianske kalenderen, erstatter et års epakt søndags­bokstaven i påskeberegningen.

Hvis et års første søndag faller på 1. januar, så sier man at årets søndagsbokstav er A, og hvis den faller på 2. januar, så er søndagsbokstaven B, osv. 7. januar er den senest mulige datoen for et års første søndag og søndagsbokstaven er da G. I dette systemet får hver eneste dato i året tilordnet sin bokstav efter et fast system, der 1. januar alltid har bokstaven A, 2. januar alltid bokstaven B, 3. januar C, og så videre gjennom alle årets dager. Systemet er syklisk, slik at når man er ferdig med den syvende bokstaven, så begynner man på nytt igjen. Således er 7. januar alltid tilordnet G, 8. januar A , 9. januar B, osv. Deler man årets 365 dager på 7, får man 1 dag som rest. Det betyr at 31. desember alltid har bokstaven A. I skuddår benytter man dobbel søndagsbokstav, der den første benyttes til og med skuddårsdagen, mens den andre benyttes for årets øvrige dager.

Den tilordnede bokstaven til hver dato i året
Dato i måneden
Måned   1
  8
15
22
  2
  9
16
23
  3
10
17
24
  4
11
18
25
  5
12
19
26
  6
13
20
27
  7
14
21
28
29 30 31
Januar A B C D E F G A B C
Februar D E F G A B C (D)1
Mars D E F G A B C D E F
April G A B C D E F G A
Mai B C D E F G A B C D
Juni E F G A B C D E F
Juli G A B C D E F G A B
August C D E F G A B C D E
September F G A B C D E F G
Oktober A B C D E F G A B C
November D E F G A B C D E
Desember F G A B C D E F G A

1 Bemerk at 29. februar og 1. mars får samme bokstav.

Fordelen med dette systemet er at man da kan benytte den samme kalenderen hvert eneste år. Det eneste man trenger å vite er årets søndagsbokstav, og man kan med én gang se hvilke datoer som faller på hvilke ukedager. Slike kalendere ble mye brukt i middelalderen før boktrykkerkunsten ble tatt i bruk. I dag brukes systemet imidlertid meget sjeldent, idet kalenderforlagene nå utgir en ny kalender for hvert år.

I prinsippet kan vanlige kalendere lages på to måter:

  1. Datoene står fast og ukedagene flyttes så dato og ukedag sammenfaller riktig for hvert år. Kalendere før boktrykkerkunsten ble tatt i bruk, ble gjerne laget på denne måten. Den samme kalenderen kunne brukes i mange år, men man trengte å vite søndagsbokstaven for hvert år. Det går fint an å bruke en slik type kalender også i dag.
  2. Ukedagene står fast og datoene flyttes så ukedag og dato sammenfaller riktig for hvert år. Kalendere etter at boktrykkerkunsten ble tatt i bruk, blir gjerne laget på denne måten. Ingen søndagsbokstav er nødvendig, men man trenger en ny kalender hvert år. Det er slike kalendere vi er vant til å se idag.
Søndagsbokstaver for forskjellige typer år og ukedager 1. januar
Type år Ukedag 1. jaunar Søndags-
bokstav
Normalår Mandag G
Tirsdag F
Onsdag E
Torsdag D
Fredag C
Lørdag B
Søndag A
Skuddår  Mandag G F
Tirsdag F E
Onsdag E D
Torsdag D C
Fredag C B
Lrdag B A
Søndag A G

I den gregorianske kalenderen gjentar søndagsbokstavene seg på samme måte og med de samme to siste sifrene i årstallet med 400 års mellomrom; det samme skjer i den julianske kalenderen med 700 års mellomrom.

Søndagsbokstaver for årene 1 – 2899
Velg hundreår i den gregorianske kalenderen
Velg de
to siste
sifrene i
årstallet
2500
2100
1700
1300
2600
2200
1800
1400
2700
2300
1900
1500
2800
2400
2000
1600
00 C E G B A Gjelder kun for den gregorianske kalenderen (bare ett av fire hundreår er skuddår).
28 56 84 D C E D F E G F A G B A C B
27 55 83 E F G A B C D
26 54 82 F G A B C D E
25 53 81 G A B C D E F
24 52 80 B A C B D C E D F E G F A G
23 51 79 C D E F G A B
22 50 78 D E F G A B C
21 49 77 E F G A B C D
20 48 76 G F A G B A C B D C E D F E
19 47 75 A B C D E F G
18 46 74 B C D E F G A
17 45 73 C D E F G A B
16 44 72 E D F E G F A G B A C B D C
15 43 71 99 F G A B C D E
14 42 70 98 G A B C D E F
13 41 69 97 A B C D E F G
12 40 68 96 C B D C E D F E G F A G B A
11 39 67 95 D E F G A B C
10 38 66 94 E F G A B C D
09 37 65 93 F G A B C D E
08 36 64 92 A G B A C B D C E D F E G F
07 35 63 91 B C D E F G A
06 34 62 90 C D E F G A B
05 33 61 89 D E F G A B C
04 32 60 88 F E G F A G B A C B D C E D
03 31 59 87 G A B C D E F
02 30 58 86 A B C D E F G
01 29 57 85 B C D E F G A
00 D C E D F E G F A G B A C B Gjelder kun for den julianske kalenderen (alle hundreår er skuddår).
Velg de
to siste
sifrene i
årstallet
2100
1400
  700
    00
2200
1500
  800
  100
2300
1600
  900
  200
2400
1700
1000
  300
2500
1800
1100
  400
2600
1900
1200
  500
2700
2000
1300
  600
Velg hundreår i den julianske kalenderen

Søndagsbokstavene kan også enkelt beregnes (modifisert Augustus De Morgans regel[2]):

Søndagstall i gregoriansk kalender = 7 − (år + (år div 4) + (år div 400) − (år div 100) − 1) mod 7
Søndagstall i juliansk kalender    = 7 − (år + (år div 4) − 3) mod 7

hvor år er et årstall, div betyr heltallsdivisjon (dvs. at resten etter en divisjon tas ikke med) og mod gir resten etter en heltallsdivisjon. Søndagstallene 1 til 7 tilsvarer henholdsvis søndagsbokstavene A til G. I skuddår gir formlene over søndagsbokstaven for perioden fra skuddårsdagen og ut året. Søndagsbokstaven for perioden fra begynnelsen av året og til og med skuddårsdagen, finnes ved å øke det opprinnelige søndagstallet med 1.

Eksempler[rediger | rediger kilde]

I 2007 falt 1. januar på en mandag. Søndagsbokstaven var derfor G. I 2008 falt 1. januar på en tirsdag og søndagsbokstaven var F. Men siden 2008 var skuddår, så benyttet man søndagsbokstaven F for januar og februar og skiftet til E i årets øvrige ti måneder (som om året hadde begynt én dag senere). Følgende tabell viser at skuddårene får dobbel søndagsbokstav og at mønstret for søndagsbokstavene gjentar seg etter 28 år (så lenge det er skuddår hvert fjerde år):

Søndagsbokstaver
1999 – 2030
År Søndags-
bokstav(er)
2030 F
2029 G
2028 B A
2027 C
2026 D
2025 E
2024 G F
2023 A
2022 B
2021 C
2020 E D
2019 F
2018 G
2017 A
2016 C B
2015 D
2014 E
2013 F
2012 A G
2011 B
2010 C
2009 D
2008 F E
2007 G
2006 A
2005 B
2004 D C
2003 E
2002 F
2001 G
2000 B A
1999 C

Før boktrykkerkunsten ble tatt i bruk, kunne en kalender ha sett ut som vist under. Som eksempel er den her vist for skuddåret 1380 som hadde søndagsbokstavene A (de første to månedene) og G (de siste ti månedene) i den julianske kalenderen (2012 og 2040 i den gregorianske kalenderen har de samme søndagsbokstavene). Siden datoene står fast, måtte søndagene flyttes fra A til G etter skuddårsdagen så dato og ukedag fortsatt sammenfalt riktig. Søndagsdatoene er vist med fete tall i kalenderen. Det er lett å finne ukedagen for andre datoer også, for eksempel ukedagen for 31. mai. Bare gå til søndagen før, 27. mai, og tell ukedager frem til torsdag 31. mai; 16. februar 1380 var også en torsdag.

Evighetskalender
(f.eks. for år 1380 med
søndagsbokstavene A G)
A B C D E F G
Januar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februar
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Mars
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
April
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 25
23 24 25 26 27 28 29
30
Mai
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Juni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Juli
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Desember
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
A B C D E F G

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Søndagsbokstav (snl.no).
  2. ^ Dominical letter (ipfs.io).