Kronjurist

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kronjurist (Law Officer of the Crown) betegner den øverste juridiske rådgiver til Kronen, som i Storbritannia og andre Samvelde-kongedømmer vil si den britiske monarken. I realiteten fungerer kronjuristen i hvert av landene som regjeringens juridiske rådgiver, og embedet fylles gjerne av landets riksadvokat. I Skottland har kronjuristen tittelen Lord Advocate (Morair Tagraidhskotsk gælisk), men ytterligere et embede, Advocate General for Scotland, ble opprettet da Skottland fikk selvstyre for å gi råd til den britiske regjeringen om skotsk rett. Ellers i Storbritannia finnes en kronjurist for England og Wales (Attorney General for England and Wales), som har nokså like rettstradisjoner, og en kronjurist for Nord-Irland (Advocate General for Northern Ireland). Det er også egne kronjurister for Hertugdømmet Cornwall og Hertugdømmet Lancaster.