Preses

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Preses (latin: praeses, «den som sitter foran», det vil si i ledelsen)[1] er tittel for den valgte leder, og har både betydning i oldtiden og i moderne tid.

I Romerriket begynte praeses å bli benyttet som en generell beskrivelse for guvernører i provinsene, ofte via parafraser, slik som qui praeest («han som presiderer»), og var i bruk allerede i tidlig principatet, men kom i generell bruk under det nerva-antoninske dynasti.[1]

I Norge i vitenskapelige selskap og akademi, se Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Det Norske Videnskaps-Akademi. Tittelen ble i Norge 1932–2011 også benyttet om den internt valgte formann i bispekollegiet i Den norske kirkePreses i Bispemøtet. Fra 2. oktober 2011 benyttes tittelen om den fast utnevnte ledende biskop i Den norske kirke, et embete som har mye til felles med det som i Svenska kyrkan og Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betegnes som erkebiskop.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Radke, Gerhard (1956): «Praeses» i: Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft. Supplementband VIII, Achaios-Valerius. s. 598–614.
Autoritetsdata