Prim (intervall)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Prim kan referere til pseudo-intervall dannet av en tone og en tone med samme tonehøyde. For eksempel C-C til forskjell fra sekund (intervall), C-D. I musikk er intervallen ren prim lik null halvtoner, det vil si to toner i forholdet 1:1. En tone og dens prim har samme høyde, men skilles fordi de kommer fra ulike kilder fordi de kan ha ulik klangfarge som eksempel ulike musikkinstrument eller menneskestemmer. Stemmer med ulik klangfarge har lydbølger med forskjellig bølgeform. Disse bølgeformene har den samme grunnfrekvensen, men har ulik amplitude i overtonene. Prim regnes for å være den mest stabile og harmoniske intervallen, og regnes derfor blant de rene intervallene sammen med oktav, kvart og kvint. Prim er også den enkleste intervallet å stemme etter. En prim forkortes P1.

Tonene i en prim har samme høyde men kan ha ulik klang, fordi de kommer fra forskjellige instrumenter eller menneskestemmer.